Vysoko presné systémy ponúkajú veľký výber rôznych meracích telies, ktoré možno pružne prispôsobiť rôznym požiadavkám. S diskom absolútneho kódovania v kompaktnom vyhotovení je k dispozícii jednoducho integrovateľné, vysoko presné riešenie absolútnej spätnej väzby pre zisťovanie skutočnej polohy motorov a pohonov. Kódovací systém BML je alternatívou k pôvodným magnetickým, indukčným alebo optickým riešeniam.

Koncový zákazník získava hneď niekoľko výhod:

  • absolútny systém merania: žiadne zložité nabiehanie referenčného bodu,
  • veľká vzdialenosť medzi snímačom a kódovým diskom: rýchle uvedenie do prevádzky,
  • najrôznejšie rozhrania SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ: bezpečný prenos údajov,
  • vysoké rozlíšenie (17 bit): pre presné polohovanie.

Vďaka malému vyhotoveniu a nízkej hmotnosti sú minisnímače vhodné pre stiesnené priestory a pre použitie na pohyblivých ovládačoch a osiach, ako napr. chápadlá, portálové nakladače alebo v aplikáciách „uchop a polož“, kde každý gram ušetrený na hmotnosti zlepšuje energetickú účinnosť zariadenia. Malá konštrukcia zlepšuje hustotu výkonu pohonných jednotiek a ich malá hmotnosť zvyšuje dynamiku pohybu. Koncový zákazník navyše ocení optimálny pomer ceny a výkonu, vďaka čomu je možné znížiť celkové náklady riešenia.

www.balluff.sk