AR540 je vhodný na zobrazovanie fyzikálnych parametrov (teploty, vlhkosti, tlaku, hladiny, rýchlosti, hmotnosti atď.). Zdrojom zobrazovania môžu byť štandardné analógové signály bežne používané v priemysle: 0/4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0-60 mV, 0 – 2,5 kΩ, alebo sériová zbernica RS-485. Sériové rozhranie RS485 je galvanicky izolované, využíva MODBUS-RTU, slave.

Digitálny zobrazovač AR540 má k dispozícii dva univerzálne meracie vstupy, obidva vhodné pre odporový snímač teploty, termočlánok alebo analógový signál. Výstupná hodnota na displeji môže byť zobrazená priamo, v škále podľa nastavenia zákazníka alebo prepočítaná rôznymi matematickými funkciami, napr. rozdiel, súčet, priemer meraní z dvoch vstupov. LED displej umožňuje tiež zobrazovať hodiny v reálnom čase striedavo s meraniami.

Stručný popis LED displeja: štyri číslice, výška 57 mm, štyri farby – nastaviteľné (červená, oranžová, žltá, zelená). Farby displeja môžu byť rozdielne pre kanály 1 a 2, hodiny, LED indikátory a alarmy. Výstup z prístroja ponúka aj analógový signál 0/4 – 20 mA alebo 0/2 – 10 V (alarm alebo opakovaný prenos vstupného signálu). Konfigurácia parametrov je možná cez membránovú klávesnicu (IP65), ktorá sa nachádza na prednom paneli zariadenia, alebo cez RS485 alebo PRG (programátor AR956/955) a freeware ARsoft-LOG (Windows 7/8/10).

Softvér a programátor vám umožňujú zobraziť nameranú hodnotu a rýchlo nakonfigurovať jeden alebo niekoľko súborov parametrov predtým uložených v počítači na opätovné použitie, napr. na iných zariadeniach rovnakého typu (funkcia duplikácie konfigurácie). Viac informácií nájdete na stránkach spoločnosti VENIO, s. r. o.