Úlohou hlavnej jednotky je zabezpečovať obojsmernú bezdrôtovú komunikáciu (pásmo 868 MHz, resp. pásmo 433 MHz) s podriadenými jednotkami. Pri komunikácii sa využíva spôsob MESH, ktorý je výhodný najmä pre relatívne dlhý dosah bez nutnosti extrémneho vysielacieho výkonu. Hlavná jednotka zabezpečuje aj tzv. uplink (smerom k používateľovi – cloudový priestor, resp. cez zabudované webové rozhranie), a to konkrétne prostredníctvom ethernetového pripojenia alebo pripojenia GPRS/3G/LTE.

Základom tejto inovácie je využitie bezdrôtovej technológie MESH v pásme 868 MHz modulov SOL a prináša alternatívu k riadeniu cez elektrickú sieť (PLC). Táto možnosť je vhodná najmä v starších inštaláciách (prípadne vzdušných vedeniach), kde kvalita silového vedenia nie je vhodná na PLC komunikáciu.

Jednotka RTU Apollo je postavená na výkonnom 32-bitovom procesore radu ARM 9. Umožňuje komunikáciu cez ethernet, resp. integrovaný modem GPRS/3G. Priamo v jednotke je prevádzkovaný webový server, čo umožní priamu interakciu s používateľom. Komunikácia s cloudom je zabezpečená a riešená cez http REST Api.

Podriadená jednotka SOL poskytuje ovládanie svietidiel štandardmi: napäťové ovládanie svietidla napätím 1 až 10 V DC, DALI alebo ovládanie pomocou PWM vstupu. Okrem základného ovládania intenzity jednotka umožňuje monitorovať teplotu chladiča predradníka. Práve tento údaj je relevantný pre moderné LED svietidlá. Kritické zmeny v teplote svietidla jednotka automaticky reportuje a takto informuje používateľa o možnom probléme na svietidle. Pomocou senzora osvetlenia monitoruje intenzitu daného svietidla. Vďaka zabudovanej batérii je jednotka SOL dočasne nezávislá od externého zdroja energie.

www.tind.sk/portfolio-item/system-apollo