21. storočie sa môže stať storočím biológie, keď ľudstvo ešte lepšie a hlbšie prenikne do chápania živého sveta a zároveň sa dramaticky zmenia spôsoby diagnostiky a liečenia chorôb. S týmto vývojom však prichádza aj rastúci príliv vzoriek, čo sa aktuálne ukázalo aj v súvislosti s prepuknutím pandémie spôsobenej koronavírusom COVID-19. Vedci vo všetkých druhoch laboratórií teraz čelia možnosti a dokonca pravdepodobnosti, že ich existujúce metódy identifikácie, sledovanie a hlásenie týchto vzoriek môžu byť s ohľadom na budúce potreby nedostatočné.

Je pravda, že vedci a klinickí lekári sa majú starať o dôležitejšie veci než o to, ako sú ich vzorky identifikované a sledované, a preto nie je prekvapujúce, že manažment vzoriek sa nachádza v zozname vecí, nad ktorými sa treba znepokojovať, v úzadí. Vedecká a odborná komunita prichádzajú k novým osvedčeným postupom na správu vzoriek, mnohí skúmajú proces pracovného toku, aby identifikovali slabé miesta, ktoré by bolo možné posilniť. V mnohých prípadoch sa slabé miesto vyskytuje vo fáze pred analýzou, keď je vzorka pôvodne identifikovaná a označená.

Laboratóriá, ktoré čelia spoločným problémom, mohli väčšinu chýb eliminovať dvoma kľúčovými vylepšeniami v ich vlastnom pracovnom postupe pri identifikácii a spracovaní vzoriek, a to znížením chýb pri označovaní zavedením štandardizovaného systému čiarových kódov na mieste získavania vzoriek a znížením nefunkčnosti štítkov pomocou trvanlivých štítkov navrhnutých tak, aby odolávali extrémnej teplote, ktorej sú vzorky vystavené, napr. pri zmrazovaní kvapalným dusíkom, postupom farbenia alebo dlhodobým skladovaním.

Podobné výzvy mala pred sebou aj spoločnosť Promise Proteomics, ktorá potrebovala riešenie automatizovaného označovania testovacích súprav so skúmavkami na kontrolu biologických vzoriek pre rakovinu a zápalové ochorenia. Manuálny proces označovania už nestíhal narastajúcemu tempu výroby testovacích súprav. Pri hľadaní vhodného riešenia oslovili spoločnosť Brady, špecialistu na identifikačné riešenia s viac ako storočnou tradíciou.

Spoločnosť Brady po zoznámení sa so situáciou a potrebami zákazníka predstavila návrh kompletného riešenia spoločne so špecializovaným distribútorom laboratórneho vybavenia, firmou Dutscher. Základom riešenia je automatizované zariadenie na tlač a aplikáciu štítkov na fľašky a skúmavky BradyPrinter i7100, ďalej štítky z materiálu B-7425, ktorý výborne spolupracuje s automatickými systémami na laboratórne sklo, a okrem toho aj tlačiareň BradyJet J2000 na tlač štítkov na škatule na testovacie súpravy, v ktorých sa skúmavky distribuujú. V porovnaní s manuálnym procesom dokáže tlačiareň s aplikátorom označovať skúmavky dvojnásobnou rýchlosťou. Za pár sekúnd sa štítky vytlačia aj aplikujú a označené skúmavky padajú do zásobníka. Proces sa spúšťa pedálom alebo senzorom či programovateľným ovládačom. Presné a štandardizované umiestnenie štítkov na skúmavky a fľašky prispieva k lepšiemu vzhľadu konečného produktu. Štítky B-7425 pevne držia na zaoblenom povrchu a odolávajú prostrediu mraziacich boxov. Dizajn štítkov si jednoducho pripravia priamo v laboratóriu pomocou balíčka aplikácií Brady Workstation Laboratory Suite. Tlačiareň BradyJet J2000 tlačí spoľahlivé farebné štítky vo fotografickej kvalite s rozlíšením až 4 800 dpi. Vďaka nej môže spoločnosť Promise Proteomics tlačiť etikety na škatule s testovacími súpravami podľa potreby a nemusí mať v sklade veľké množstvá hotových etikiet.

Špecialisti Brady Corporation si poradia s akýmkoľvek zadaním na označovanie. Máme viac ako 100 rokov skúseností z celého sveta a dokážeme pripraviť riešenie na mieru podľa vašich potrieb.

Pozrite si identifikačné riešenia pre laboratóriá z portfólia spoločnosti Brady.