Bezpečnosť a SIL-2

SIL-2 systému HC900 znamená, že poskytuje podobný hardvér a softvér na riadenie procesov a aplikácií súvisiacich s bezpečnosťou. Je tu možnosť voľby oddelenej alebo spoločnej logiky pri riadení procesov a bezpečnostných aplikácií. Redundancia CPU, napájania, komunikácie a siete zaisťuje vysokú spoľahlivosť a dostupnosť. Výmenu hardvérových modulov možno vykonať pod napätím a on-line sledovať, editovať a udržiavať hardvér počas chodu technológie. Odolný hardvér, komunikácia a diagnostika na úrovni senzorov poskytujú rýchlu identifikáciu porúch.

Výhody:

  • HC900 so SILL-2 je nasadený v riadení procesov a kritických aplikácií po celom svete,
  • nízke prevádzkové náklady – rýchlejší nábeh, spoločné inžinierske nástroje a menej školení vzhľadom na zjednodušenú údržbu,
  • plne škálovateľné riešenie – zákazník kúpi len to, čo proces v danom čase vyžaduje,
  • univerzálne analógové vstupy – minimalizujú náklady na hardvér a znižujú zásoby,
  • žiadne ročné softvérové licenčné poplatky,
  • voľný softvér na báze webu na zlepšenie produktov,
  • celosvetová podpora produktu s tímom typu Toll-free,
  • spoločné nástroje pre procesné a bezpečnostné aplikácie – nižšie náklady na školenie.

www.energoservisclc.sk