Nový CEM-C40 sa používa v aplikáciách vyžadujúcich zamykanie ochranného krytu s cieľom ochrany procesu. Solenoid dosahuje prídržnú silu 600 N a tým účinne zabraňuje neúmyselnému otvoreniu ochranného krytu. Po zatvorení dverí sú dáta z transpondéra umiestneného v aktuátore porovnané s dátami uloženými vo vyhodnocovacej elektronike spínača. Pokiaľ sa zhodujú, zopnú sa dva bezpečnostné polovodičové výstupy. Po aktivácii solenoidu sa testuje prídržná sila. Pokiaľ dosahuje aspoň 400 N, zopne sa monitorovací výstup pre nadradený systém.

CEM-C40 tiež ponúka možnosť nastavenia prídržnej sily v troch úrovniach od 0 do 50 N pre prípad, že prídržný solenoid nie je riadiacim systémom aktivovaný. Tým sa zabráni nechcenému otvoreniu dverí napríklad vplyvom vibrácií. CEM-C40 má tiež pokročilú diagnostiku: okrem monitorovacieho signálu má 2xLED displej umiestený na puzdre tak, aby bol viditeľný zo všetkých uhlov. Tieto LED indikujú prevádzkové a chybové stavy. Elektrické pripojenie je vďaka konektoru jednoduché. Aby sa získali rozsiahle inštalácie s veľkým počtom ochranných krytov, možno do série spojiť až 20 spínačov CEM-AR-C40 pri zachovaní úrovne s vlastnosťami PLe. Následne možno celý tento reťazec vyhodnotiť jednou dvojicou vstupov na nadradenom bezpečnostnom relé alebo PLC. Vďaka kompatibilnej elektronike ho možno tiež kombinovať s inými spínačmi, zámkami alebo bezpečnostnými systémami z produktovej rodiny Euchner AR.

Odkazy: VideoProduktová stránka

www.euchner.cz