Obr. Používanie Cube67

Hlavnými znakmi Cube sú: vysoká funkčnosť, zásuvné prípojky, robustná a kompaktná konštrukcia, zapuzdrené moduly, ako aj multifunkčné vstupy a výstupy. Moduly sa inštalujú do bezprostrednej blízkosti senzorov a akčných členov.

Systémový kábel zabezpečuje prepojenie k uzlu zbernice a slúži na prenos údajov, ako aj energie. Rozsiahle diagnostické funkcie zaisťujú maximálnu transparentnosť. Počet svoriek v skriňovom rozvádzači je decentralizáciou výrazne redukovaný, čo vytvára priestor.

Zbernicový systém Cube67 umožňuje „zmenu zbernice bez zmeny systému“: Inštalačné koncepty môžu byť identicky prevádzkované zodpovedajúc najrôznejším konceptom ovládania. Použije sa jednoducho zbernicový uzol s požadovaným protokolom prevádzkovej zbernice; spoločnosť Murrelektronik ponúka zbernicové uzly pre všetky bežné zbernicové systémy.

Riešenia systému Cube ponúkajú v každej fáze životného cyklu stroja maximálny efekt nákladov a prínosov: Pri jednoduchej konštrukcii, rýchlej inštalácii stroja, pri bezchybnom uvedení do prevádzky a vďaka vysokej disponibilite zariadenia pre produktívnu prevádzku.

Viac informácií