Cieľom energetickej účinnosti je znížiť množstvo energie potrebnej na poskytovanie produktov a služieb. Energetická účinnosť je jedným zo zdrojov, ktorý vlastní každá krajina.

Kľúčom k zníženiu spotreby energie a využitiu plného potenciálu obnoviteľných zdrojov energie je efektívna technológia a inovatívne riešenie jej skladovania.

Smernica o energetickej účinnosti

Motory, frekvenčné meniče a systémy strojových pohonov sú klasifikované podľa svojej energetickej účinnosti.

Od januára 2015 je v Európe zákonom požadované, aby mali nové motory IE2 frekvenčný menič. Od júla 2021 sa požaduje minimálne trieda IE3 a od júla 2023 je minimálna požiadavka pre motory v rozsahu 75 – 200 kW trieda IE4. Pre frekvenčné meniče je od júla 2021 minimálnou požiadavkou IE2. Norma IEC 61800-9-2 definuje triedy IE pre frekvenčné meniče a tiež triedy IES pre systémy strojných pohonov (kombinovaný motor a menič).

Meniče Danfoss spĺňajú najprísnejšie požiadavky normy IEC 61800-9 pre energetickú účinnosť a sú klasifikované ako IE2. Online nástroj MyDrive® ecoSmart™ umožňuje jednoducho vypočítať triedy IE a IES podľa normy IEC 61800-9-2.

Použite MyDrive® ecoSmart™:

  • vyhľadávanie štandardných údajov o stratách pri čiastočnom zaťažení frekvenčných meničov Danfoss,
  • vkladanie akýchkoľvek bodov čiastočného zaťaženia špecifického pre aplikáciu,
  • výpočet triedy IE a údajov o čiastočnom zaťažení pre frekvenčný menič,
  • výpočet triedy IES pre systém asynchrónneho motora s frekvenčným meničom,
  • vytvorenie správy dokumentujúcej údaje o stratách pri čiastočnom zaťažení a triede účinnosti IE alebo IES,
  • export údajov o čiastočnom zaťažení na použitie vo vašom systéme.