Energetika je oborem, který má v české ekonomice velmi silný růstový potenciál, zejména díky know how v oblasti dodávek technologií a růstu zpracovatelského průmyslu. „Trh v České republice je plně srovnatelný s trhy zahraničními, kde silná konkurence nutí výrobce stále inovovat svoje výrobky, hledat výrobní úspory a nové trendy v oboru,“ uvádí Tomáš Kotrč, místopředseda představenstva a generální ředitel ABF, a.s.

Trh pro obnovitelné zdroje energie v České republice nedávno také dostal nový impuls, když vláda odmítla poskytnout státní záruky na dokončení jaderné elektrárny Temelín. Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektrické energie se v posledních letech prudce zvyšoval díky štědré státní podpoře. Nicméně, pro instalace nově uvedené do provozu od roku 2014 byly garantované výkupní ceny zrušeny. Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě již v roce 2012 dosáhl 11,4 %, tedy více než dvakrát tolik co v roce 2008. V Národním akčním plánu pro obnovitelné zdroje se však česká vláda zavazuje dosáhnout 14% podílu v roce 2020. Prezentace výše uvedených trendů je hlavním cílem veletrhu FOR ENERGO, jehož součástí bude jedinečná událost sektoru energetiky – ENERGO SUMMIT. „Tím chceme odborným posluchačům nabídnout především nový pohled na řadu aktuálních témat, jako jsou např. obnovitelné zdroje energie a jejich budoucí využití, energeticky úsporné projekty, nové energetické zdroje v EU, e-mobilita či trendy světové energetiky a dopad na ČR – a to za účasti zahraničních partnerů a řečníků,“ uvedl dále Kotrč.

Předchozí ročníky veletrhu FOR ENERGO přilákaly na 15 000 převážně odborných návštěvníků. V letošním roce ABF, a.s. očekává zvýšený zájem zahraničních expertů a návštěvníků právě díky zahrnutí odborného summitu do doprovodného programu veletrhu. Ten je součástí nového konceptu veletrhu, který ABF vypracovala ve spolupráci s předními zástupci průmyslu. Vedle zaměření na stěžejní obor energetiky bude veletrh rozšířen o obory elektrotechniky, elektroniky a automatizace, které patří k zásadním v českém průmyslu.

Generálním partnerem veletrhu i Summitu se stala skupina ČEZ, nejvýznamnější energetická společnost v České republice, které také patří první příčka ve střední a východní Evropě, a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak i dle počtu zákazníků.

Další informace jako program, nabídku pro sponzory a výzvu k zaslání příspěvků jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách Summitu: www.energosummit.cz