Systém SCADA PROMOTIC je komplexný objektový softvérový nástroj na tvorbu aplikácií, ktoré monitorujú, riadia a zobrazujú technologické procesy v najrozličnejších oblastiach priemyslu. Prednosťou tohto systému je schopnosť použitia internetových technológií, otvorenosť systému pre rôzne SW rozhrania, napojenie na databázy a možnosť využitia rozmanitých komunikačných ovládačov.

eWON Flexy je priemyselný router M2M využiteľný na vzdialený prístup k PLC a zber údajov. Jeho flexibilita umožňuje využitie rôznych moderných internetových technológií. Má zabudované rôzne typy komunikačných rozhraní a protokolov pre PLC (Simatic, Allen Bradley, Schneider, OMRON, Mitsubishi...). Dokáže spracovať údaje z PLC a pomocou internetových technológií ich dať k dispozícii centrálnemu systému SCADA. Ponúka možnosť pripojenia k širokej škále zariadení od jednoduchých strojov až po komplexné výrobné linky.

Talk2M je internetový server, ktorý umožňuje zabezpečený vzdialený prístup bez použitia pevnej IP adresy a bez nutnosti prestavenia lokálnej IT štruktúry. Je vhodný na údržbu PLC aj na prenos údajov medzi vzdialenými lokalitami. Má k dispozícii viacero služieb (priamy prístup, SMS a mailing, zber údajov) a tiež API knižnice na ovládanie zariadení na VPN.

Integrácia produktov eWON a Microsys je prednostne určená pre aplikácie monitorovania a vyhodnocovania výroby, na meranie a reguláciu spotreby energií, optimalizáciu tepelného hospodárstva a monitorovanie emisií.

www.promotic.eu