Vďaka softvérovému balíku dokážete zbierať, analyzovať, ukladať a zdieľať údaje o energiách so všetkými kompetentnými subjektmi a akcionármi, a to prostredníctvom štandardného webového prehliadača. To umožňuje distribuovať znalosti nevyhnutné na optimalizáciu spotreby energií, riadenie kvality elektrickej energie, porovnávanie spotreby energií, určovanie nákladov na výrobu, dohadovanie taríf za nákup elektrickej energie a zlepšovanie účinnosti.

FactoryTalk EnergyMetrix ponúka komplexný prehľad o energetických údajoch na jednom mieste. Vďaka tomu možno:

  • získať presnú kalkuláciu nákladov na základe spotreby,
  • generovať správy a grafy o energiách pre procesy, oddelenia, prevádzky alebo celý podnik,
  • optimalizovať verejné obstarávanie energií a pomôcť pri vyjednávaní lepších cien (taríf),
  • monitorovať harmonické a uľahčiť tak cielenú údržbu,
  • pochopiť dosah kvality elektrickej energie na zariadenia a prevádzku,
  • získať a analyzovať informácie o energiách s minimálnymi investičnými nákladmi,
  • priradiť náklady na energie k procesom, ktoré tieto náklady vygenerovali,
  • generovať vlastné správy tak, aby vyhovovali vašim požiadavkám na informácie.

Viac informácií: http://domino.automation.rockwell.com/applications/gs/emea/gsemea.nsf/pages/mar1404