BeagleBone AI, jeden z najnovších produktov zameraných na využitie UI dostupných od spoločnosti Farnell, poskytuje rýchle riešenie pre vstavané strojové učenie. Jednodoskový počítač uľahčuje každodennú automatizáciu priemyselných, komerčných a domácich aplikácií a umožňuje vývojárom uviesť svoje návrhy do prevádzky do piatich minút. Viac informácií o doske BeagleBone AI si môžete prečítať tu.

Nový kurz AI Essentials, ktorý umožňuje členom komunity element14 naučiť sa základy UI v bezplatnom online kurze, začína prehľadom a históriou UI a pokračuje popisom algoritmov, Bayesovej vety, strojového a hlbokého učenia a typických aplikácií UI. Kurz pre domácich majstrov poskytuje tvorcom a technikom nástroje, ktoré potrebujú na ďalšie začlenenie UI do svojich návrhov.

„Umelá inteligencia v podobe od autonómnych automobilov až po samostatne fungujúce výrobné prevádzky a farbiky, bola predtým vyhradená pre sci-fi, ale táto technológia sa stáva čoraz populárnejšou a dostupnejšou každý deň,“ uviedol Cliff Ortmeyer, globálny vedúci technického marketingu spoločnosti Farnell.

Dianne Kibbey, globálna riaditeľka komunity element14, dodala: „Zaviazali sme sa poskytnúť našim zákazníkom a členom komunity prístup k najnovším produktom a zdrojom UI vrátane bezplatného školenia, projektov a nástrojov v rámci podpory pri navrhovaní ich riešení obsahujúcich UI, ako aj pri rozširovaní ich vzdelávania."

Ďalšie ponuky UI od spoločnosti Farnell a element14 zahŕňajú:

  • Konfigurátor UI a Stránka zdrojov UI: Konfigurátor AI je interaktívny nástroj, ktorý umožňuje technikom rýchlo určiť najvhodnejšie produkty a riešenia pre ich projekty s UI. Nové nástroje, ako napríklad počítač Raspberry Pi 4 Model B, vývojová doska Ultra96 V2 a BeagleBone AI, sú súčasťou nástroja, čo zaisťuje, že technici majú prístup k špičkovým technológiám pre UI. Konfigurátor UI je súčasťou stránky zdrojov UI spoločnosti Farnell, ktorá je spoľahlivým zdrojom informácií pre výrobcov, ktorí chcú rozšíriť svoje znalosti.

  • Nová stránka umelej inteligencie element14: Obsahuje všetok najnovší obsah element14 týkajúci sa UI vrátane viacerých projektov jej členov, Tech Spotlight, blogov a produktov. V tejto časti bude publikovaný každý týždeň video seriál zameraný na nový BeagleBone AI. Členovia komunity sa môžu zaregistrovať na odber najnovších príspevkov, ktoré budú na stránke pridané a budú sa týkať UI.

Spoločnosť Farnell je jediný poskytovateľ služieb s vysokou pridanou hodnotou s vyhradeným priestorom pre oblasť UI a komunitou so 650 000 členmi, ktorí sa čoraz viac zaujímajú o aplikácie UI. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku zdrojov UI spoločnosti Farnell a komunitu element14.