Eleanor Youngová bola povýšená na novovytvorenú pozíciu po úspešnom zvládnutí úlohy regionálnej manažérky predaja spoločnosti Farnell pre Spojené kráľovstvo. Eleanor si počas predchádzajúceho 15-ročného obdobia vybudovala bohaté skúsenosti v priemysle, keď zastávala manažérske pozície v spoločnostiach RS Components, Hewden Ltd a Brammer.

„Priemysel ponúka spoločnosti Farnell veľkú príležitosť globálneho rastu, keďže rozširujeme ponuku našich dodávateľov a produktov pre zákazníkov v tomto sektore. Teším sa, že vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam budem môcť rozvoju tohto nového biznis projektu pomôcť, aby sme zrealizovali naše ambiciózne plány rastu. Na našej ponuke v oblasti automatizácie továrne pracujeme už viac ako tri roky a predaj v rámci širokej škály produktov je na vzostupe. Je však zrejmé, že naši verní zákazníci už tradične neuvažujú o kúpe priemyselných produktov od spoločnosti Farnell. Našou stratégiou je zmeniť toto vnímanie zvyšovaním povedomia o našej ponuke pre priemysel, ku ktorej majú zákazníci prístup prostredníctvom viacerých kanálov,“ konštatuje E. Youngová

„Správne produkty sú ústredným prvkom stratégie rastu spoločnosti Farnell a rovnako dôležitý je aj správny tím. Vďaka tejto kombinácii sa nám darí dosahovať úspech. Priemysel je kľúčovým pilierom našej produktovej stratégie a vďaka Eleanor sa opäť posunieme bližšie k našim terajším aj novým zákazníkom a posilníme našu doterajšiu ponuku v tejto oblasti,“ doplnil Simon Meadmore, viceprezident pre riadenie produktov a dodávateľov, Farnell Global.

Zistite, ako môže spoločnosť Farnell podporiť váš priemyselný biznis.

www.farnell.com