Farnell, spoločnosť Avnet, je globálnym distribútorom vysokokvalitných technologických produktov, služieb a riešení na návrh, údržbu a opravy elektronických systémov. Zatiaľ čo spoločnosť Farnell spravuje regionálne zákaznícke kontaktné centrá a zdroje predaja v teréne, prevažná väčšina zákazníkov spoločnosti Farnell začína svoju cestu online a viac ako 70 % dokončí svoje transakcie na digitálnej platforme.

„Jadrom hodnotovej ponuky spoločnosti Farnell ako digitálnej firmy je pochopenie, že nestačí len digitalizovať a automatizovať existujúce procesy; výnimočný zážitok z elektronického obchodu musí zahŕňať všetky samoobslužné aktivity, do ktorých sa používatelia zapájajú v rámci reťazca digitálnej spotreby,“ vysvetlil Chris Breslin, prezident Farnell Global. „To vyžaduje investície do najmodernejšieho IT, ako aj agilných procesov a kompetentných ľudí, ktorí sa cielene zameriavajú na vyvíjajúce sa požiadavky zákazníkov. Sme poctení, že sme získali toto prestížne uznanie, ktoré potvrdzuje trvalý záväzok spoločnosti Farnell zabezpečiť to, aby naši zákazníci boli nielen spokojní, ale aj skutočne nadšení z každej interakcie s nami.“

Supply & Demand Chain Executive je odborné médium pokrývajúce globálny dodávateľský reťazec so zameraním na kamiónovú dopravu, skladovanie, balenie, obstarávanie, riadenie rizík, profesionálny rozvoj a ďalšie.

„Za posledných 12 mesiacov spoločnosti v rámci dodávateľského reťazca a logistického priestoru inovovali, zdokonaľovali, prijímali a prispôsobovali sa s cieľom dosiahnuť vyššiu efektivitu. Pritom využívali všetko od plánovania a predpovedania dopytu až po implementáciu najvyššej automatizácie skladov,“ hovorí Marina Mayer, šéfredaktorka Supply & Demand Chain Executive a Food Logistics. „Preto je dôležité, aby dnešné dodávateľské reťazce spolupracovali. Spoločnosti sa spojili, aby si navzájom implementovali softvér a technológiu a spoločne pracovali inteligentnejšie. Práve tieto partnerstvá umožnili mnohým organizáciám dodávateľského reťazca lepšie spravovať zásoby, znižovať náklady, udržiavať zamestnancov, sledovať dáta a analýzy a budovať odolnosť voči akýmkoľvek prerušeniam, ktoré sa môžu vyskytnúť,“ dodáva M. Mayer.