Vyrábané produkty sa prepravujú kontinuálne, rýchlo a pružne cez jednotlivé výrobné stanice na nezávisle riadených vozíkoch. Synchrónne ovládanie pohybu vozíka s produktom a ostatnej výrobnej technológie inteligentným systémom prináša nepoznané možnosti hromadnej výroby, maximálnu dostupnosť zariadenia, vysokorýchlostnú prepravu a následné presné polohovanie produktu, okamžitú zmenu výroby (batch size one) a vysokú odolnosť proti výrobným chybám. ACOPOStrak zvyšuje celkovú efektivitu zariadení (OEE), znásobuje návratnosť investícií (ROI) a urýchľuje čas nasadenia na trh (TTM).

Plne elektrické ovládanie dopravníka znamená nulové opotrebenie, minimálne zásahy údržby, bezproblémové rozdelenie alebo zlúčenie produktov vo výrobe pri plnej rýchlosti a nízku spotrebu energií. Dopravníkový systém poskytuje úplnú slobodu pri jeho návrhu, skladá sa z jednotlivých segmentov, ktoré sa usporiadajú podľa individuálnych potrieb výroby. Priemyselné vyhotovenie dopravníkového systému podčiarkuje použitie antikora v základnej výbave.