V mnohých článkoch na internete a časopisoch sa dočítate ako inštalácia frekvenčného meniča zabezpečí zníženie spotreby elektrickej energie pri regulácii točivých strojov. Väčšina používateľov prihliada predovšetkým na ekonomický prínos inštalácie a chce poznať návratnosť investície vopred. Spoločnosť VENIO, s.r.o. preto poskytuje svojim zákazníkom aj takúto službu. S využitím sofistikovaného softvéru „Emotron - Energy Saving Calculator“ - vyvinutého dlhoročným výrobcom frekvenčných meničov, Vám pripravíme presnú kalkuláciu návratnosti investície a úspory financií.

Pri kalkulácii spracujeme všetky známe faktory ovplyvňujúce chod stroja a možnosti úspory jeho reguláciou pomocou frekvenčného meniča. Výsledok kalkulácie v prehľadnej grafickej forme obdržíte elektronicky alebo v tlačenej podobe. Ešte pred inštaláciou tak budete poznať termín, kedy sa vám vaša investícii vráti. V niektorých prípadoch, pri správne navrhnutom riešení, to môže byť už za pár mesiacov prevádzky.
Príklad kalkulácie

Frekvenčný menič Emotron nájde uplatnenie všade tam, kde je vyžadovaná optimalizácia chodu a znižovanie energetickej náročnosti. Meniče frekvencie FDU a VXF sú vyrábané v základnom krytí IP20, IP21 pre inštaláciu do rozvádzača. Častejšie sú však dodávané s krytím IP54, čo umožňuje ich jednoduchú inštaláciu aj do stávajúcich aplikácií, kde nie je priestor v jestvujúcich rozvodných skriniach. Pre aplikácie, kde je potrebná regulácia iba počas štartu a zastavenia, je vhodným a lacnejším riešením inštalácia softštartéru. Pre nepretržitý monitoring záťaže stroja je ideálne použiť Emotron M20.

www.venio.sk