Inováciou prešla skupina PLC s ethernetovým komunikačným rozhraním typového radu 750-88x a všetky riadiace počítače typového radu PFC200. Oba typy procesorových modulov dostali nové čipové sety, čím sa výrazne zvýšila ich rýchlosť a zvýšili sa kapacity pamätí. Tieto zmeny viedli spoločnosť WAGO k zavedeniu nových typových označení, ktorými vieme odlíšiť novú generáciu riadiacich modulov od staršej verzie. Dôležité je, že ostala zachovaná 100% kompatibilita oboch generácii riadiacich systémov. Na trh prídu aj riadiace počítače PFC200 podporujúce komunikačné protokoly BacNET, EtherCat, a PROFINET. Viac technických informácií získate v najnovšej brožúre „WAGO Controllers“.

Nové riešenia nájdeme aj v skupine HMI rozhraní WAGO. Doteraz ponúkané WEB panely a CONTROL panely sú rozšírené aj o ponuku TOUCH panelov, v troch dizajnových riešeniach „Standard Line, Marine Line a Advanced Line“. Veľkosti dotykových panelov sú od 4,3“ až po 10,1“. Hardvérové riešenie je na báze procesora CORTEX A9, taktovaného na frekvenciu 1GHz. Dizajnové vyhotovenie Advanced Line je vybavené kapacitným multi-touch LCD panelom, takže umožňuje aj zmenu rozmerov, prípadne otáčanie grafiky, tak ako sme na to zvyknutí u smartfónov, prípadne tabletov. Technické podrobnosti, ako aj viac informácii nájdete v brožúre „WAGO Touch Panel 600“.

Úplne novým výrobkom v ponuke WAGO sú 3-fázové meracie moduly fungujúce samostatne, bez nutnosti pripojenia na PLC. Tieto zariadenia merajú združené, alebo fázové napätia a prúdy tečúce vo fázových vodičoch, prípadne aj v nulovom vodiči. Na základe týchto nameraných veličín zariadenie vypočíta všetky relevantné hodnoty potrebné k podrobnému prehľadu o prevádzke elektrickej siete. Napätia sa merajú priamo, max. hodnota fázových napätí je 400 V AC, združených napätí až 690 V AC. Prúdy sa merajú prostredníctvom meracích transformátorov prúdu s prevodom na 1 A, alebo 5 A, prípadne prostredníctvom rogowského cievok. Všetky potrebné parametre sa nastavujú cez konfiguračné rozhranie prostredníctvom pripojeného PC. Prenos dát je riešený sériovou linkou RS 485, alebo linkou Ethernet, ako komunikačný protokol sa používa MODBUS. Zariadenia sú vybavené aj slotom pre SD kartu, takže sú schopné činnosti aj bez pripojenia na komunikačnú sieť. Meracie moduly nemajú vlastný displej, namerané, alebo vypočítané dáta možno zobraziť na HMI zariadeniach WAGO, prípadne iných, alebo pomocou funkčných blokov nachádzajúcich sa v príslušnej knižnici v riadiacom systéme WAGO - I/O – SYSTEM. Technické informácie nájdete v brožúre „WAGO 3-Phase Power Measurement Modules“.

Poslednú inovačnú novinku WAGO nájdeme v ponuke radových svoriek TOP JOB S. Týka sa nového spôsobu manipulácie s prítlačnou pružinou. Keď spoločnosť WAGO priniesla pred mnohými rokmi elektroinštalačnú svorku s ovládacími páčkami typového radu 222, neskôr inovovanú na typový rad 221, nečakalo sa, že tento spôsob ovládania bude mať až taký úspech. Dnes tento spôsob ovládania je dostupný už aj v radových svorkách. Prináša 100% beznástrojovú montáž a podstatne vyššiu bezpečnosť pri manipulácii so svorkou pod napätím. Tam kde sa nepredpokladá častá manipulácia a tým pádom páčka nie je nevyhnutná, sú v ponuke radové svorky vybavené plastovými tlačidlami izolujúcimi manipulačný nástroj od časti svorky pod napätím. Toto riešenie zabezpečilo rovnako vysokú bezpečnosť pri zachovaní pôvodných cien svoriek. V ponuke nájdeme aj svorky s kombináciou tlačidiel a páčok. Prehľad ponúkaného sortimentu nájdete v najnovšej brožúre „TOPJOB S Rail-Mount Terminal Blocks“, alebo v letáku „WAGO Rail-Mount Terminal Blocks TOPJOB S“.