Snímač BES so schopnosťou učenia sa vo vyhotovení M12x1 ponúka všetky vymoženosti, ktoré pripojenie do IO-Link poskytuje. Spínaciu vzdialenosť možno nastaviť v rozsahu 0,5 – 2 mm. Vďaka uvedeným vlastnostiam sa z pohľadu koncových používateľov otvárajú úplne nové možnosti riešenia aplikácií. Napríklad už počas konfigurácie snímača možno skontrolovať, či zaznamenáva správnu vzdialenosť k snímanému objektu. Keď sa snímač túto vzdialenosť „naučil“, možno ho prepnúť do režimu SIO, keď sa správa ako štandardný snímač. Nakonfigurovaný snímač pracuje len v bezpečnej pracovnej vzdialenosti. Vďaka tomu možno spoľahlivo predchádzať poškodeniu stroja aj snímača, napr. pre príliš blízke umiestnenie predmetov. Nový snímač je ideálny na použitie všade tam, kde treba predchádzať poškodeniu stroja, pričom hodnoty vzdialeností možno sledovať aj diaľkovo. Ďalšie výhody vyplývajú v prípade, že stroje sú zapojené v sérii za sebou. Vtedy možno po zbernici IO-Link nahrať parametrizačné údaje do všetkých snímačov na strojoch naraz bez potreby manuálne „učiť“ snímač po jeho finálnej montáži. Tým možno ušetriť čas a znížiť počet chýb. Snímač je ako v každom inom prípade pri použití zbernice IO-Link pripojený štandardnými netienenými káblami. 

www.balluff.sk