Zlepšite zásobovanie, prístup k údajom a overovanie

Využívajte možnosti sledovania, stopovania a prístupu k informáciám takmer o akejkoľvek položke či produkte vďaka jedinému spoľahlivému dvojfrekvenčnému RFID štítku priemyselnej triedy s technológiami UHF a NFC. Môžete na diaľku lokalizovať niekoľko položiek naraz a po priblížení získať prístup k ďalším informáciám. Kdekoľvek môžete jednoducho pridávať údaje – záznamy o výrobe alebo údržbe, dátumy prepravy, produktové manuály, overovacie údaje a záručné informácie.

Otvorte sa rozšírenej realite

Po jednoduchom priložení smartfónu s technológiou NFC na štítok môžete čítať a zapisovať údaje. Všetky produkty alebo položky s dvojfrekvenčným RFID štítkom dávajú celému dodávateľskému reťazcu možnosť zapájať sa do programov sledovania a stopovania položiek od výroby cez montáž, logistiku a distribúciu montážnym firmám až po údržbu a prevádzku u koncových používateľov. Pridávané údaje môžu zahŕňať kódy, odkazy na informácie na internete alebo na dokumenty uložené v databázach.

Naozaj rýchle riadenie zásob

Pomocou prenosných alebo pevných UHF RFID skenerov možno až zo vzdialenosti 11 metrov naraz spočítať a identifikovať viacero označených objektov. Signály sa prenášajú aj mimo línie priamej viditeľnosti, čo znamená značné zvýšenie rýchlosti a flexibility spravovania zásob. Zároveň možno rýchlo získať relevantné údaje na vysledovanie skenovaných položiek, pričom skener môže pracovníkov navádzať k správnym položkám.

Pozrite si infografiku a video na stránkach spoločnosti