Vďaka implementácii súčasných technologických riešení pre elektrifikáciu dopravy, energeticky úsporného vykurovania a chladenia budov a integrácii technologických sektorov dokážu mestské aglomerácie preklenúť polovicu hodnoty, ktorá ich delí od cieľovej hodnoty 1,5 ° C, stanovenej Parížskou dohodou. Pre mestské aglomerácie je tento cieľ z technologického i ekonomického hľadiska reálny do roku 2050. To je kľúčové posolstvo novej správy od konzultantov zo spoločnosti Navigant.