Súčasne sú tieto jednotky presné v regulácii teploty, bez hysterézneho kolísania teploty a takisto preukázateľne veľmi spoľahlivé. Bežnú chladiacu jednotku však nemožno umiestniť do vonkajšieho prostredia, prevádzková teplota by totiž nemala klesnúť pod 5 °C. Súčasne je vhodné, aby celková konštrukcia bola dostatočne pevná a masívna, jednotka by mala odolávať aj extrémnym vonkajším podmienkam vrátane vandalizmu.

Teraz je k dispozícii nová verzia chladiacej jednotky na báze Blue e+ priamo určená na umiestnenie do vonkajšieho prostredia. Má všetky výhody technológie Blue e+ vrátane veľkej úspory energie, univerzálnosti napájacieho napätia aj presnosti regulácie. Možnosť pripojenia ku komunikačnej jednotke IoT robí chladiacu jednotku prístupnú na diaľkové sledovanie a ovládanie.