Spoločnosť NSK vo svojej expozícii v premiére predstaví svoje nové ultravysokorýchlostné vysokoúnosné guľkové ložiská ROBUSTDYNA s kosouhlým stykom. Tieto nové pokročilé ložiská, ktoré sú ideálne pre vretená obrábacích strojov, umožňujú veľmi všestranné obrábanie vďaka vynikajúcemu výkonu v hrubovacích, ako aj dokončovacích operáciách. Použitie väčších ložiskových guľôčok zvyšuje maximálnu únosnosť o 15 % v porovnaní s riešením predošlej generácie, čo pomôže uľahčiť obrábanie dielov z obtiažne obrábateľných materiálov, ako sú titan, Inconel a kompozitné materiály. Použitie týchto ložísk vďaka trojnásobne predĺženej únavovej životnosti (dynamická únosnosť) podporuje ťažké rezy, ako aj výkon pri vysokých otáčkach.

Ďalšou výhodou ložísk ROBUSTDYNA je vďaka optimalizácii vnútorného dizajnu o 15 % vyššia rázová odolnosť (statická únosnosť), ktorá znižuje riziko poškodenia ložiska v prípade neočakávaných kolízií medzi vretenom, rezným nástrojom, prípravkom alebo obrobkom. Táto vlastnosť prispieva k dlhodobej, stabilnej funkcii vretena a zamedzuje neplánovaným prestojom. Naviac, výsledkom použitia patentovanej ocele SHX od NSK je veľmi vysoký otáčkový faktor 3 milióny n x dm, čo umožňuje dohotovenie operácií dokončovacieho obrábania v krátkych cyklových časoch.

Ďalšou významnou novinkou na výstave bude mazivo ROBUSTGRD od NSK určené pre aplikácie u ložísk vysokootáčkových vretien. Toto mazivo šetrné k životnému prostrediu zlepšuje odolnosť voči zadretiu v porovnaní s firemnými konvenčnými mazivami päťnásobne, čo prispieva k vyššej produktivite a dlhodobej stabilnej prevádzke obrábacích strojov. Ďalšou výhodou je, že mazanie týmto mazivom ponúka energetické úspory v porovnaní s technológiami, ktoré k mazaniu využívajú olej a stlačený vzduch.

Na stánku budú vystavené tiež ložiskové klietky SURSAVE (TSR) pre guľkové ložiská s kosouhlým stykom, ktoré sú určené pre hlavné vretená obrábacích strojov. Hoci boli vystavené už na predchádzajúcom EMO, boli tieto klietky až doteraz nedostupné. S klietkami SURSAVE z PPS živice, vedenými vonkajším krúžkom, môžu užívatelia dosiahnuť úsporu energie, nižšie teploty, malý NRRO (non-repeatable runout, neopakovateľného hádzania), vysoké otáčky, nízke vibrácie a nízku hlučnosť. Vďaka o 20 % nižšiemu treniu oproti konvenčným ložiskám vedú tieto klietky k energetickým úsporám a vyššej presnosti z dôvodu menšej tepelnej rozťažnosti hriadeľa. Toto zníženie trenia bolo dosiahnuté optimalizovanou vôľou, šírkou vedenia a štruktúrou povrchu. Táto naposlede menovaná má veľký vplyv na mazací film, pričom životnosť maziva je tiež dlhšia vďaka lepším klzným vlastnostiam a nižšej teplote.

Spoločnosť NSK tiež predstaví rôzne modely ložísk v reze, aby si návštevníci mohli prehliadnuť ich kvalitné spracovanie a konštrukčné usporiadanie. Medzi týmito modelmi bude tiež 10 ložísk NSK s kosouhlým stykom s rovnakým vnútorným priemerom, avšak s rôznymi špecifikáciami. Zmyslom je zdôrazniť rôzne charakteristiky, ako vysoké otáčky a únosnosť, ktorým napomáhajú zmeny vnútornej konštrukcie ako zakrivenie, rozmery guľôčok, materiál a tak ďalej. Spoločnosť NSK tiež predstaví tri rôzne typy klietok a štyri metódy mazania pre tieto ložiská.

V rámci expozície ložísk pre obrábacie stroje spoločnosť NSK vystaví výber zo sortimentu ložísk pre vysokootáčkové motory (špeciálne guľkové ložiská so špeciálnymi klietkami). Na stánku budú vystavené tiež tenkostenné guľkové ložiská s kosouhlým stykom z firemnej série BT, ktoré predstavujú optimálne riešenie pre roboty.

Novinkou v portfóliu guľkových skrutiek NSK je ponuka ich novej generácie pre vysokopresné obrábacie stroje, ktorá prináša možnosť zlepšenia produktivity znížením potreby alebo elimináciou následného leštenia obrobkov. Medzi ďalšími novinkami budú nízkoteplotné guľkové skrutky, ktoré generujú približne o 45 % menšie trecie straty oproti konvenčným systémom, ďalším novým produktom budú guľkové skrutky série HFT s veľmi dlhou životnosťou, ktoré poskytujú až dvojnásobnú životnosť v aplikáciách pohonov pre vysoké zaťaženia.

K ďalším vystaveným guľkovým skrutkám budú patriť: rad S-HTF, ktorý využíva firemný patentovaný materiál Tough Steel pre odolnosť proti vysokým zaťaženiam a kontaminácii, ďalej séria guľkových skrutiek s vysokou trvanlivosťou a zníženým opotrebením a vysokorýchlostne štandardné DIN guľkové skrutky s nízkou hlučnosťou.

Návštevníci budú mať tiež príležitosť zhliadnuť živú demonštráciu monitorovacieho systému VCM-3 (CMS, condition monitoring system), čo je výrobok spoločnosti Brüel & Kjær Vibro, člena skupiny NSK a jedného z popredných svetových dodávateľov riešení pre monitorovanie stavu rotačných strojov.

Významným exponátom medzi lineárnymi vedeniami na EMO bude nová séria DH/DS s dlhou životnosťou od NSK, ktorá prináša viac ako dvojnásobnú dĺžku zdvihu v existujúcom firemnom programe NH/NS. Na stánku sa tiež objaví osvedčená séria valivých vedení RA od NSK s tesnením extrémne odolným proti prachu pre ochranu proti prieniku kontaminantov. Obrázky pre tlač 1) Nové ložiská NSK ROBUSTDYNA využívajú väčšie ložiskové guľôčky, ktoré zvyšujú únosnosť o 15 %.

O organizácii NSK Europe NSK

Europe Ltd. je európska organizácia spoločnosti NSK so sídlom v Tokiu, ktorá vyrába ložiská a ktorá bola založená v Japonsku v roku 1916. Dnes zamestnáva približne 29 882 zamestnancov vo svojich prevádzkach po celom svete. Produkty a riešenia poskytované priemyselným a automobilovým dodávateľom sa nachádzajú všade tam, kde sa niečo točí. Okrem takmer všetkých typov valivých ložísk zahŕňa portfólio spoločnosti aj upínacie ložiská, lineárnu technológiu, ložiská kolies, ložiská prevodoviek, motorov a riadiacich systémov. Spoločnosť sa orientuje na dokonalosť vo všetkých svojich podnikateľských aktivitách. Jej cieľom je byť kvalitatívnym lídrom v odvetví, o čo sa usiluje nepretržitým zdokonaľovaním sa, vynikajúcim vývojom produktov, optimalizovaným výrobným procesom a službami orientovanými na zákazníkov. Vo fiškálnom roku 2022 dosiahlo viac než 4 030 zamestnancov organizácie NSK Europe Ltd. predaje, ktoré sa vyšplhali nad hodnotu 893 miliónov €.

www.nskeurope.com