Servomotory predstavujú pre valivé ložiská výzvu. Typický profil pohybu, ktorý zahrnuje častý štart, zastavenie a zmenu smeru otáčania, ako aj malé korekčné pohyby vykonané na základe príkazov senzorového systému, spôsobuje intenzívne namáhanie ložísk. Navyše časté zmeny smeru otáčania spojené s mikrovibráciami spôsobujú odstránenie mazacieho filmu medzi valivým elementom a obežnou dráhou (bez možnosti následného opätovného domazania) vo väčším rozsahu ako pri kontinuálne sa otáčajúcich ložiskách v prípade konvenčných elektromotorov.

Potenciálne dôsledky zahrnujú vytváranie lokálnych mikrofrikčných oblastí na obežných dráhach. Príčinou tohto trenia je nedostatočný mazací film, takže medzi obežnou dráhou a guľôčkou dochádza k styku kovov.

Na prekonanie týchto problémov vyvinula spoločnosť NSK špe­ciálne mazivo EA7. V porovnaní s konvenčnými mazivami ponúka EA7 zlepšené mazacie vlastnosti v prípadoch, keď dochádza k mikrovibráciám. Toto mazivo tiež zaisťuje, že ložiská pracujú s malým trecím momentom, čo korešponduje s minimálnou stratou výkonu. Použitie ložísk mazaných tukom EA7 pri servomotoroch v praxi prináša vyššiu životnosť a zdvojnásobenie servisných intervalov.

Ďalším faktorom, ktorý zvyšuje životnosť servomotorov, je čistota prevádzky. Ak ložiskový tuk uvoľňuje čiastočky napríklad kovu alebo síry, dostanú sa k okolitým komponentom a môžu znečistiť enkodér. Postupom času toto znečistenie spôsobí, že motor nie je schopný detegovať presnú polohu. Ďalším dôvodom úniku maziva môže byť sklz v priebehu brzdenia, čo by takisto mohlo podporovať nepresné polohovanie.

Na vyriešenie problému kontaminácie vyvinula spoločnosť NSK ďalšie mazivo pre aplikácie v servomotoroch nazvané LGU. V porovnaní s mazivami na báze lítiového mydla uvoľňuje LGU o 90 % menej sírnych a kovových čiastočiek a tak prispieva k dlhodobej čistote oblasti ložísk. Výsledkom je 1,5-násobné predĺženie servisných intervalov.

Spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo integrujú servomotory, si môžu vybrať mazivo, ktoré je pre ne najvhodnejšie. EA7 predlžuje životnosť guľôčkových ložísk, ktoré sú vystavené mikropohybom typickým pre servomotory, zatiaľ čo LGU minimalizuje uvoľňovanie čiastočiek do okolitých komponentov a je prevenciou nepresného polohovania.

Ďalším významným prvkom týchto ložísk je tesnenie DW od NSK, ktoré ponúka kombináciu výnimočného utesnenia a nízkeho trecieho momentu. V prípade tesnenia DW konštruktéri spoločnosti vyvinuli efektívne riešenie protikladných požiadaviek spoľahlivého tesnenia a energeticky úspornej prevádzky ložísk.

Rad guľôčkových ložísk pre servomotory je opísaný v novom katalógu ložísk pre elektromotory, ktorý je dostupný vo forme výtlačku alebo PDF na www.nsk-literature.com/de/industrial-motor-bearings.

www.nskeurope.com