Zdroje WAGO Pro2 sa dodávajú v štyroch výkonových stupňoch, a to:

Vstupné napájanie majú všetky typy rovnaké. Sú určené pre jednofázové striedavé siete v rozsahu napätia 180 až 264 V AC a 47 až 63 Hz alebo jednosmerné siete s napätím v rozsahu 130 až 373 V. Pripravujeme aj verzie pre trojfázové napájacie siete.

Uvedené zdroje sú vybavené tromi ochrannými funkciami:

  • ochranou proti preťaženiu a skratu v napájanej sieti,
  • funkciou Top Boost simulujúcou dynamický skratový prúd a určenou na rýchle vypnutie ističov pri skrate vo výstupnom obvode,
  • funkciou Power Boost na prekonanie krátkych prúdových preťažení až do 200 % pri zapnutí kapacitnej záťaže alebo pohonu.

Funkcie Top Boost a Power Boost, ako aj úroveň výstupného napätia sú parametrizovateľné. Na to je určené komunikačné rozhranie USB, cez ktoré možno špeciálnym káblom 750-923 pripojiť PC vybavené bezplatným softvérovým riešením WAGO INTERFACE CONFIGURATION SOFTWARE a takto vykonať nastavenia pri uvádzaní do prevádzky, prípadne servisné úkony. Do konektora komunikačného rozhrania možno vložiť aj špeciálny komunikačný modul 2789-9080 na komunikáciu IO-Link.

V priebehu leta 2020 plánujeme uviesť podobný modul s komunikáciou MODBUS na sériovej linke RS 485. Jeho objednávacie číslo bude 2789-9015. Uvedené komunikačné moduly sú určené na trvalú komunikáciu, sledovanie prevádzkových stavov a prípadné zmeny parametrov počas prevádzky prostredníctvom riadiacich systémov a ich informačných rozhraní.

Zdroje a moduly možno objednávať samostatne, ale máme v ponuke aj hotové sety zdroja spolu s komunikačným modulom IO-Link. Objednávacie čísla týchto setov sú:

K uvedeným zdrojom ponúkame aj širokú škálu príslušenstva, ktoré rozširuje ich možnosti použitia. Ide hlavne o filter krátkodobého výpadku napätia 288-824, bloky kapacitných batérií na preklenutie niekoľkosekundového výpadku napájania, prípadne na bezpečné dobehnutie napájaných systémov pri strate napätia v striedavej sieti, a moduly pre UPS na strane 24 V. Výstupy možno istiť širokou škálou elektronických ističov WAGO v odolných kovových alebo plastových puzdrách.

Kompletný prehľad o sortimente napájacích zdrojov a ich príslušenstve nájdete v brožúre WAGO Power Suplies and WAGO System Modules.