Spoločnosť Eplan v súčasnosti ponúka v tejto oblasti riešenie a podporu prostredníctvom novo vyvinutého produktu Store Share View. Toto interné riešenie postavené na technológii Microsoft Azure je vlastne služba, ktorá prenáša Eplan Project do cloudu. Zároveň sa jedná o základ pre budúce prepojenie medzi viacerými cloud riešeniami navzájom. Prvým krokom spoločnosti Eplan počas aktuálne prebiehajúceho veľtrhu Hannover Messe bolo predstavenie časti Store Share View, vďaka ktorej možno zobrazovať, upravovať a komentovať projekty a to pri zjednodušení celého pracovného toku. Následne plánuje spoločnosť Eplan sprevádzať svojich zákazníkov krok za krokom na ceste prechodu do cloudu. Výhodou pre používateľov bude centrálny zdroj údajov, ktorý poskytuje údaje z Eplan jednoduchým spôsobom každému zainteresovanému v danom projekte - a to aj tým, ktorý pracujú v skorších fázach, nachádzajúcich sa pred samotným vytvorením projektu v prostredí Eplan. Prístup k údajom je univerzálny a nezávislý na inštalácii Eplanu.

Samotný názov Store Share View už naznačuje, čo očakáva zákazníkov na ich ceste do cloudu: Eplan Projects možno ukladať do cloudu (Store), následne sú dostupné pre všetkých účastníkov projektu (Share) na prezeranie (View) v ktoromkoľvek čase. Nevyžaduje sa, aby sa niečo inštalovalo – okrem inštalácie tradičného nástroja Viewer, ktorá bola už nutná aj v minulosti. Prihlásenie, prezeranie projektu, možnosť pridávať komentáre a označovať priebeh práce – pre používateľov veľmi jednoducho realizovateľné. To im umožní spraviť prvý krok do prostredia projektov uložených v cloude. Systém je navrhnutý tak, že všetky nevyhnutné informácie o Eplan Project sú dostupné v cloude ako centrálnom zdroji informácií. Technické a inžinierske poznatky zostávajú vďaka správe prístupu chránené pred neoprávneným prístupom.

Prirodzene sa jedná len o prvý krok, ktorým sa používatelia Eplan Platform dostanú do cloudu – ale je to veľmi dôležitý krok. Navyše pri vývoji Store Share View bola zohľadnená aj ďalšia dôležitá vlastnosť – všetky existujúce prepojenia do Eplan Platform zostávajú nezmenené.

Podľa oznámení na tlačovej konferencii v druhý deň veľtrhu bude riešenie Eplan Project pre cloud dostupné pre zákazníkov na jeseň tohto roku.