Takmer každá aplikácia v oblasti MaR dnes vyžaduje aj zobrazenie pre obsluhu alebo pre personál údržby. Často sa stretávame aj s požiadavkou na dodatočnú montáž zobrazovača pre veličinu, ktorá je už v inštalácii meraná, ale nie je zobrazovaná. V týchto prípadoch sa kladie dôraz na jednoduchú a rýchlu montáž a nastavenie bez zbytočných mechanických zásahov do rozvádzačov či panelov obsluhy. Ideálnym riešením za výhodnú cenu je nový univerzálny zobrazovač ITP11.

Oblasť aplikácie zobrazovača

Táto univerzálna zobrazovacia jednotka 4-20mA do panelu je vhodná pre všetky aplikácie, ktoré vyžadujú zobrazovanie v 4-miestnom číselnom rozsahu. Poskytuje zobrazovanie škálovateľnej hodnoty pre všetky bežné priemyselné aplikácie ako napr.: výstupy z merania napätia, prúdu, otáčok, prietoku, tlaku, teploty, rýchlosti, vzdialenosti, výšky hladiny, objemu nádrží atď.. Môže byť použitý ako pomocný zobrazovací displej pre vzdialené pracovisko, alebo priamo na dvere či panel rozvádzača pre prvky inštalované v rozvádzači. Pre montáž je potrebný štandardný kruhový otvor Ø 22,5 mm pre bežné signálne a ovládacie prvky rozvádzačov.

Funkcie a výhody zobrazovača ITP11

  • meranie a zobrazovanie signálu 4-20mA
  • škálovanie zobrazenej hodnoty od -999 do 9999
  • tlmenie meraného signálu
  • výpočet druhej odmocniny
  • zobrazenie alarmu pre hodnoty signálu prekračujúce štandardný rozsah
  • zablokovanie heslom proti neoprávnenej zmene nastavenia
  • k dispozícii aj verzia s komunikáciou RS485 s protokolom Modbus

Technická špecifikácia

Napájanie z prúdovej slučky
Vstupný signál 4-20 mA (2-vodič)
Počet vstupov 1x
Meraný rozsah 3,8-22,5 mA
Rozsah funkčnosti 3,2-25,0 mA
Úbytok napätia ≤ 7 V
Dynamický odpor vstupu ≤ 200 Ohm
Presnosť 0,2% + 1 digit
Displej LED, 7-segmentový
Počet miest 4-miestny, 9999
Desatinná čiarka nastaviteľná pozícia
Výška písma 14 mm
Farba červená alebo zelená
Rýchlosť merania (bez tlmenia) 1/s
Krytie - zobrazovacia časť IP65
Krytie - konektorová časť IP20
Rozmery 48x26x65 mm
Montážny otvor Ø 22,5 mm
Hmotnosť 30 g


Zobrazovač si môžete objednať v spoločnosti VENIO, s.r.o.