Nová technológia vinutia v motoroch Kinetix VPL a DSL snímač otáčok, pripojený pomocou technológie inteligentných káblov (smart-cable) navyše umožňujú prenos napájania a spätnoväzbovú komunikáciu do pohonu Kinetix 5500 a z neho po jednom kábli. Uvedené skutočnosti ešte viac zjednodušujú návrh aplikácie a znižujú počet možných chybových miest, čím sa zvyšuje celková spoľahlivosť riešenia a zjednodušuje údržba. Servopohon Kinetix 5500 spolu s motormi Kinetix VP sú vďaka svojim šiestim osiam ideálnym riešením pre také aplikácie, ako balenie, manipulácia s tovarom a pod. Nevyžadujú žiadne lišty na napájanie ani iné prídavné prvky, takže strojné zariadenia možno bez problémov rozširovať podľa potreby. Optimálne zvolený motor a k nemu príslušný pohon spotrebuje o polovicu menej energie ako iné porovnateľné riešenia, a to pri zachovaní rýchlosti vykonávania inštrukcií v riadiacej slučke na úrovni 125 µs, pričom sa dosiahne maximálny výkon.

Kinetix 5500 je prvý pohon z typového radu Kinetix, ktorý je navrhnutý s externým AC/DC systémom na pripojenie zbernice. Vďaka tomu sa znižujú nároky na hardvér a zjednodušuje sa ďalšie rozširovanie práve použitím jednotnej platformy či už pre jedno- alebo viacosové systémy. Kinetix 5500 dokáže riadiť servo- aj indukčné motory pri najlepšom výkone vo svojej triede. Veľkosť pohonu a tým aj potrebné miesto v rozvádzači sa v porovnaní s konkurenčnými riešeniami pohybuje na úrovni 50 %. Keďže potreba inštalácie poistiek či stýkačov je minimálna, zjednodušuje sa aj celková údržba. Systém možno optimalizovať z hľadiska rovnomerného využívania energie a znižovania energetických nárokov, a to vďaka jedinečnej schopnosti využívať spoločnú energiu medzi viacerými pohonmi. Servomotory Kinetix VPL používajú tie isté osvedčené magnetické jadrá ako servomotory Allen-Bradley radu MP.

Pohon Kinetix 5500 je podporovaný najnovšou verziou jednotného inžinierskeho nástroja Rockwell Software Studio 5000, pričom sa môže použiť aj v spojení s integrovaným snímačom pohybu prostredníctvom EtherNet/IP a prepojením na PLC Allen-Bradley ControlLogix 5570 alebo CompactLogix 5370.

http://ab.rockwellautomation.com/motion-control/kinetix-5500-servo-drive