Tieto prinášajú presné a spoľahlivé meranie aboslútneho tlaku a pretlaku, pričom sa vyznačujú vysokým výkonom a výnimočnou stabilitou. Nové vysielače tlaku IAP10S a IGP10S znižujú náklady potrebné na náhradné diely a to v mnohých typoch aplikácií, kde sa zvyčajne vyžadovalo niekoľko samostatných vysielačov.

Vyššia presnosť vysielačov tlaku sa dosahuje vďaka patentovanej technológií viacnásobnej kalibrácie spoločnosti Foxboro. Všetky tieto vlastnosti dávajú používateľom možnosť veľmi presne sledovať čas prevádzky zariadenia, vďaka čomu je možné nasadiť systém prediktívnej údržby. Medi najvýznamnejšie vlastnosti nových vysielačov patrí:

  • merací pomer 400:1 – nové vysielače vykazujú vyšší výkon ako niekoľko samostatných vysielačov, ktoré by pokryli rovanký merací rozsah, čo prispieva k znižovaniu skladových zásob
  • patentované technológia Foxboro viacnásobnej kalibrácie – vďaka tomu sa vytráca nutnosť vykonávať tradičnú kalibráciu meracieho rozsahu pri rozsahoch tlaku špecifikcých pre konkrétnu aplikáciu. Priamo v zabudopvanej pamäti vysielača možno uchovávať až 11 kalibračných rozsahov, ktoré boli prednastavené vo výrobe a pokrývajú celý merací rozsah prístroja. Bezproblémový prechod z jedného kalibračného rozsahu do ďalšieho počas prevádzky prístroja a v reálnom čase udržiava presnosť ako percento z rozsahu prístroja medzi 3 až 100% horného obmedzenia (URL).
  • LCD displej s tlačidlami pre vykonanie nastavení
  • 5 ročná záruka

www.invensys.sk