Funkcionalita Business Inteligence analyzuje údaje a pomáha pracovníkom robiť správne rozhodnutia, pričom WebAccess 8.0 takisto podporuje vývojárov nástrojmi, pomocou ktorých si môžu vytvárať svoje vlastné ovládacie prvky a aplikácie a zakomponovať aj vytváranie reportov v Microsoft Excel. Súčasťou programu je niekoľko šablón pre Excel, pričom používateľ si môže takisto vytvoriť svoje vlastné reportovacie šablóny, ktoré možno vytvárať denne, týždenne, mesačne a ročne, čo pomáha predpovedať stavy zariadenia.

Vďaka technológii HTML5 môže čítať informácie a vykonávať zmeny neobmedzený počet ľudí s rôznou úrovňou prístupu, a to z ktoréhokoľvek miesta, kde je prístup k internetu alebo intranetu. Prostredníctvom obrazoviek, ktoré WebAccess 8.0 ponúka a vďaka HTML 5 GUI, môžu používatelia sledovať a diagnostikovať stav ich koncových zariadení. Vďaka množstvu zabudovaných ovládacích prvkov dokáže používateľ zobrazovať a analyzovať konkrétne zariadenie a zistiť informácie, ktoré práve potrebuje. Veľký počet predpripravených ovládacích prvkov dáva používateľom schopnosť okamžite získať to, čo potrebujú, a to bez potreby programovania ďalších funkcií.

Tri otvorené rozhrania WebAccess 8.0 sú prípravou na jeho využitie ako platformy internetu vecí (IoT), čo pre vývojárov predstavuje príležitosť vytvoriť aplikácie od základu. Rozhranie pre webové služby umožňuje partnerom prepojiť údaje z WebAccess do iných aplikácií a systémov. Zasúvateľné rozhranie ovládacích prvkov ponúka vývojárom možnosť navrhnúť svoje vlastné ovládacie prvky, ktoré možno spúšťať priamo z obrazovky.

A tretie rozhranie – WebAccess API – umožňuje vývojárom napísať DLL knižnice použiteľné v aplikáciách pod Microsft Windows. Filozofia otvoreného systému na vývoj dáva veľký priestor na prispôsobenie hlavne tým, ktorí to pre svoje aplikácie požadujú. WebAccess 8.0 umožňuje poskytovať informácie o zariadeniach aj do cloudových riešení ako súčasti riešenia internetu vecí a bude dobrým pomocníkom pre systémových integrátorov v oblasti vodohospodárskych prevádzok, systémov na správu nehnuteľností, systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie a pod.

www.advantech.eu