Údaje sa spracúvajú priamo v meniči. Vďaka tejto možnosti má používateľ kontrolu nad tokom informácií zo svojej technológie a nemusí sa obávať "úniku" údajov mimo závodu. Tým sa nielen šetria náklady na prevádzku a údržbu, ale zvyšuje sa aj spoľahlivosť systému. Vďaka detekcii systémových porúch v reálnom čase možno tieto signály spoľahlivo integrovať do ďalších technologických jednotiek. Samozrejmosťou sú aj okamžité upozornenia.

Analýza parametrov v reálnom čase alebo ako funguje VLT® AQUA Drive vo vodnom hospodárstve?

Frekvenčný menič VLT® AQUA Drive poskytuje používateľovi najvyšší možný prevádzkový výkon. Tento frekvenčný menič má významné zastúpenie vo vodohospodárskych aplikáciách. Má širokú škálu štandardných funkcií a niekoľko špeciálnych funkcií, ktoré sú určené pre vodohospodársky priemysel.

Disk VLT® AQUA je vybavený najnovšou patentovanou technológiou edge computing. To znamená, že údaje sa vo frekvenčnom meniči zbierajú niekoľkokrát za sekundu, čím sa zabezpečí, že akákoľvek odchýlka od normálnych hodnôt vyvolá výstrahu, čím sa minimalizuje riziko poškodenia celého systému.

Ďalšie informácie o tom, ako vám spoločnosť Danfoss môže pomôcť pri šetrení vodou, nájdete TU.