Je stavaný a konfigurovaný tak, aby spĺňal individuálne požiadavky pre aplikácie vo všetkých priemyselných odvetviach. Ponúka celý rad meracích rozsahov pre meranie diferenčného, absolútneho a relatívneho tlaku a výšky hladiny kvapalín s rozsahom do 10 mbar až do 500 bar a v prevedení diferenčného prevodníka pre vysoké tlaky až do 1379 bar. Štandardne je dodávaný s  výstupom 4-20 mA a komunikačným protokolom HART a Fuji.

Štandardná presnosť prevodníkov je ±0,065% z rozsahu, voliteľne ±0,04%, stabilita merania ±0,1%/10 rokov z plného rozsahu a  prestaviteľnosť rozsahu 100:1. Vyhotovenia meracej časti môžu byť z rôznych materiálov (Tantal, Monel, Hastelloy C alebo PVDF). Pre špeciálne aplikácie je možné dodať široký sortiment diaľkových meracích membrán. Modulárna konštrukcia umožňuje meniť meraciu jednotku a elektroniku, čo poskytuje jednoduchú a rýchlu údržbu. Prevodníky tlaku FCX-AII V5 majú schválenia pre nebezpečné prostredia ATEX, FM, CSA, atď.

www.easytherm.sk