Obr. 1 Priemyselné PC ADAM-5560CDS

Pre rozšírenie na ďalšie externé a vzdialené zariadenia ponúka Advantech na výber rôzne rozširujúce jednotky pre vzdialené V/V. ADAM-5000TCP a ADAM-5000/485 možno pripojiť prostredníctvom Modbus TCP Ethernet Remote I/O LAN portu alebo interného RS 485 Modbus/RTU portu. Obidve tieto rozširujúce jednotky vzdialených V/V poskytujú ďalší priestor pre 4 alebo 8 V/V modulov. Do kompletného radu inteligentných modulov pre analógové a digitálne V/V ako aj počítadlá patrí tiež rad ADAM 6000 (postavený na Modbus TCP ethernet), rad ADAM 40000 (Modbus RTU, postavený na RS485) a ADAM2000 (bezdrôtová V/V sieť snímačov).

V jadre tohto priemyselného PC je najnovšia verzia CODESYS V3 Runtime System CODESYS Control and Visualization. Vývojársky systém CODESYS od spoločnosti 3S-Smart Software Solutions je štandardom na poli automatizácie pre vývoj aplikácií v súlade s normou IEC-61131-3. Tento bezplatný systém zahŕňa všetky potrebné komponenty pre inžinierske projektovanie, všetkých 6 jazykov v súlade s normou IEC-61131 ako aj prekladací program pre natívne programovanie, výkonný odlaďovací nástroj a prehľadný konfigurátor projektu. Okrem možnosti čistého softvérového programovania logiky riadenia, ktoré inžiniersky nástroj CODESYS ponúka, majú systémoví integrátori k dispozícii aj integrovaný grafický editor, ktorý im umožňuje vyvíjať aj kompletnú vizualizáciu. Túto možno zobraziť na priemyselnom monitore Panel Monitor pripojiteľnom k internému VGA portu priemyselného PC ADAM-5560.

CODESYS Visualization umožňuje zvoliť vizualizáciu postavenú na web technológiách, čo zabezpečuje vzdialený prístup, monitorovanie a služby HMI cez internet. Štandardný internetový prehliadač komunikuje s web serverom zabudovaným v priemyselnom PC a zobrazuje vizualizáciu cez HTML5. Pre voliteľnú HMI funkcionalitu na báze web technológií – WebVizu ponúka Advantech na výber odolné, bezventilátorové a prehliadačom vybavené dotykové panely Touch Panel PC radu WOP-3000 vo veľkostiach od 7 do 12“.

Kompletné CODESYS možnosti za neuveriteľnú balíkovú cenu
Spoločnosť Advantech oslávila spoluprácu s CODESYS rozbehnutím celoeurópskej kampane „Balík Advantech-CODESYS“. Najnovšia podpora sa začala v júli 2015 a je otvorená pre objednávky až do 31. decembra 2015. Kampaň je súčasťou nadchádzajúcej snahy Advantech Industrial Automation Group ponúknuť zákazníkom na európskom trhu ponuku so skvelým pomerom ceny a hodnoty.

Kampaň „Balík Advantech-CODESYS“ je smerovaná na priemyselné PC Advantech ADAM-556CDS s integrovaným runtime prostredím CODESYS, ktoré poskytuje prispôsobiteľnú platformu pre vytvorenie škálovateľného riadiaceho systému na báze PC pre rôzne cenovo dostupné riešenia aplikácií internetu vecí (IOT). Možno ho využiť aj pre rôzne automatizačné riešenia, zber údajov a riadenie energií a budov, riadenie vo vodárenskom priemysle, čističkách a automatizácii energeticky úsporných domov. Kampaň pre zákazníkov prináša nasledujúce výhody:

 • balík je dostupný za cenu len 1750 EUR, čo je 60% pôvodnej ceny
 • vyššia produktivita vďaka optimalizovanému vývojárskemu rozhraniu
 • prispôsobiteľnosť a vylepšená znovu-použiteľnosť vďaka objektovej orientácii
 • jednoduchý inžiniering podporuje používateľsky príjemné nastavenie riadiaceho systému a komunikácie
 • kompletná prepojiteľnosť všetkých Modbus TCP/RTU vzdialených zariadení od spoločnosti Advantech
 • bezplatný vývojársky nástroj CODESYS podporujúci 6 PLC programovacích jazykov v súlade s normou IEC-61131-3
 • riešenie orientované na prax pre rýchlu tvorbu jednoduchých aplikácií
 • výkonný nástroj aj pre rozsiahle projekty s možnosťou rozšírenia pomocou add-on nástrojov
 • harmonizované nástroje pre konzistentný návrh funkcionality a prevádzky
 • zákaznícky prispôsobiteľná funkcionalita a používateľské rozhranie vývojového prostredia

Kampaň „Balík Advantech-CODESYS“ je platná do 31. decembra 2015 a zahŕňa nasledujúce produkty Advantech:

 • 1 ks ADAM-5560CDS (7-slot PC-based Intel Atom CPU Soft Logic riadiaci systém na báze PC so 7 V/V slotmi integrovanou vizualizáciou)
 • 2 ks ADAM-5051D-BE (V/V modul)
 • 2 ks ADAM-5056D-AE (V/V modul)
 • 2 ks ADAM-5055S-AE (V/V modul)
 • 1 ks ADAM-5071H-BE (V/V modul)
 • 1 ks WebOP-3070T (HMI so zabudovaným prehliadačom pre WebVisu)
 • 1 ks FPM-2150G (15’’ dotykový Panel Monitor pre TargetVisu)

Ďalšie informácie o kampani sú k dispozícii na stránkach Advantech.

www.advantech.eu