Prvými tromi priemyselnými segmentmi, ktoré sú v čele aplikácií IoT, sú priemyselná automatizácia a riadenie (25 %), domáca automatizácia (18 %) a umelá inteligencia (12 %). Napriek tomu, že sa priemyselná automatizácia a riadenie považujú za kľúčový trh pre IoT, je faktom aj to, že nasadzovanie konceptov Priemyslu 4.0 je pomalé, a to predovšetkým z dôvodu obáv o bezpečnosť (32 %) a nedostatku obchodnej stratégie (30 %), ktoré bránia prijatiu a integrácii riešení pre inteligentnú výrobu. Bezpečnosť je naďalej najdôležitejším aspektom, ktorý musia vývojári zohľadňovať (29 %) pri vývoji svojich riešení, a je tiež ich primárnym záujmom (36 %), po ktorom nasleduje schopnosť vzájomného prepojenia a spolupráce rôznych zariadení. 

Čoraz prepojenejší svet inteligentných miest, výrobných prevádzok, domov a vozidiel má dnes zariadenia a systémy, ktoré si autonómne vymieňajú a ukladajú údaje. Tieto údaje ponúkajú organizáciám možnosť zlepšovania, zvyšovania ziskov alebo znižovania nákladov v mnohých obchodných funkciách a zároveň možnosť poskytovať zlepšenú kvalitu, zvýšenú účinnosť, zhodu s predpismi a prediktívne výhody údržby. V prieskume 48 % respondentov uviedlo zvýšenie produktivity a výroby ako svoje hlavné dôvody nasadzovania riešení IoT. 

Nie je výnimočné, že respondenti naďalej prijímajú umelú inteligenciu (UI) ako súčasť svojich riešení. 39 % uviedlo, že UI už používa vo svojich návrhoch a ďalších 47 % uviedlo, že by boli ochotní implementovať UI v rámci budúcich projektov. Environmentálne snímače sa uvádzajú ako najbežnejšie snímače v zariadeniach IoT, ktoré sa používajú na meranie teploty, vlhkosti, tlaku, plynu a pod. To je trvalý trend badateľný počas troch rokov, keď spoločnosť Farnell realizovala prieskum. Prieskum tiež zistil, že veľký počet respondentov používa jednodoskové počítače ako jadro návrhov IoT (48 %). 

Spoločnosť Farnell poskytuje širokú škálu produktov a podporných materiálov, ktoré majú vývojárom pomôcť pri navrhovaní riešení IoT a integrácii UI. Produkty sú k dispozícii od popredných výrobcov, ako sú Raspberry Pi a Arduino, či v oblasti priemyselnej automatizácie a riadenia od spoločností Schneider Electric, Molex a Omega a mnoho ďalších. Centrum IoT spoločnosti Farnell poskytuje aj prístup k najnovším produktom na vývoj, ako aj poznatky a správy podporujúce vývoj zariadení. Zákazníci si môžu prečítať úplné výsledky tretieho globálneho prieskumu týkajúceho sa IoT na webovej stránke spoločnosti Farnell uvedenej nižšie.

https://uk.farnell.com/iot-trends-2021