Procesorové moduly WAGO PFC200

Nová generácia procesorových modulov WAGO PFC200 je postavená na báze procesorov Cortex A8, taktovaných na frekvenciu 600 MHz. Toto riešenie vypĺňa medzeru medzi ponúkanými PLC a priemyselnými PC. Technické vlastnosti sa podobajú na PC, cenou sa ale blížia k PLC. Nové procesorové jednotky sú vybavené viacerými komunikačnými rozhraniami, podľa typu. Základom je vždy rozhranie ETHERNET s podporou širokej škály protokolov, vrátane telemetrie. K nemu je možné si vybrať konfigurovateľné sériové rozhranie, konfigurovateľné CAN rozhranie a PROFIBUS DP Slave rozhranie, v kombináciách uvedených v novom konštrukčnom katalógu WAGO Automatizačná technika, zväzok 3, vydanie 2015, ktorý je prístupný na stránke www.wago.sk v dvoch jazykových mutáciách (AJ, CZ).

Všetky ponúkané typy majú rovnaké technické parametre, líšia sa kombináciou rozhraní, každá kombinácia je ponúkaná pre základný teplotný rozsah od 0°C do 50°C , alebo s rozšíreným rozsahom od -20°C do +60°C, prípadne je rozšírená o protokoly pre telemetriu. Veľkosť hlavnej pamäte RAM je 256 MB, Interná ( flash ) pamäť má tiež 256 MB, retain pamäť má 128 kB. Pamäte je možné rozšíriť použitím SD karty až do veľkosti 32 GB. Veľkosť karty 32GB WAGO garantuje len pri použití originálnej SD karty WAGO.

Programovanie je možné v prostredí CoDeSys 2.3 podľa IEC 61131-3, prípadne v novo vyvinutom prostredí WAGO „e!COCKPIT“, na báze CoDeSys 3. Nasadenie procesorových jednotiek PFC200 neznamená nové vývojové prostredie, programátori iba dostanú väčší priestor pre program, vizualizáciu a možnosť využiť aplikácie aj priamo pod operačným systémom LINUX. Väčšia kapacita pamätí predurčuje tieto jednotky pre použitie v riadení zložitejších technológií, s vyššími nárokmi na množstvo dát a zložitosť programu a vizualizácie.

Oblasť použitia jednotiek PFC200 je veľmi široká. Vzhľadom na stavebnicové konštrukčné vyhotovenie, vybavenie rozhraniami, spolu s vhodnými vstupno/výstupnými kartami z bohatej ponuky WAGO, sú vhodné pre využitie v riadení priemyselných technológií aj technológií v budovách, v zariadeniach s obsluhou, ale aj v systémoch s diaľkovou obsluhou, prípadne plnoautomatickou prevádzkou.

Viac informácii o celom sortimente WAGO získate na web stránke spoločnosti PROELEKTRO spol. s r. o.