Rad WAGO I/O SYSTEM 750 XTR sa vyznačuje hlavne rozšíreným rozsahom pracovných teplôt: -40oC až +70oC a to vrátane orosenia, podľa 3K7 / EN 60721-3-3. Systém zabezpečí spoľahlivý štart a prevádzku pri extrémnych teplotách.

K tejto vlastnosti WAGO pridalo aj vysokú elektrickú pevnosť medzi periférnymi zariadeniami a elektronikou systému podľa EN 60870-2-1. I/O karty pre napätia od 5 do 60V sú dimenzované pre rázové napätie do 1 kV a karty pre 110V a 230V vydržia až 5 kV impulz. Taktiež je systém výrazne odolnejší voči elektromagnetickému rušeniu, samozrejme aj elektromagnetické vyžarovanie je potlačené na zanedbateľné hodnoty.

Aby toho nebolo dosť, WAGO I/O SYSTEM 750 XTR je odolný aj voči trvalým mechanickým vibráciám do hodnoty 5g podľa EN 60068-2-6 a nárazom až do hodnoty 25g/6ms podľa IEC 60068-2-29. Tento riadiaci systém je rovnako spoľahlivý, ako keby bol umiestnený v pevnom objekte. Tieto parametre systém spĺňa aj vo veľkých nadmorských výškach. Zariadenia vybavené riadiacim systémom WAGO I/O SYSTEM 750 XTR môžete inštalovať v nadmorských výškach do 5000m n. m. !

Uvedené vlastnosti predurčujú využitie tohto systému v zariadeniach umiestnených hlavne vo vonkajšom prostredí. Predovšetkým pre projekty v nasledujúcich odvetviach: solárna energetika, veterná energetika, chemický a petrochemický priemysel, stavba lodí, železničná technika, cestná dopravná technika, banské stroje, dopravné pásy, spínacie a transformačné stanice, sklady s nízkymi teplotami, meteorologické stanice, kozmické observatória a v mnohých iných.

WAGO I/O SYSTEM 750 XTR budete mať možnosť vidieť aj na výstave ELECTRON 2015, konanej v Nitre od 19. do 22. 5. 2015 , kde nás aj s inými exponátmi WAGO nájdete v pavilóne B.

Viac informácii o celom sortimente WAGO získate na web stránke spoločnosti PROELEKTRO spol. s r. o.