Energiu spotrebúvajú spravidla viaceré spotrebiče, ktoré sa už nemerajú, a teda nie je dôvod inštalovať k nim pevné meracie zariadenie. Spoločnosť WAGO ponúka riešenie na vybudovanie prenosného systému merania spotreby rôznych druhov energií (elektrickej energie, stlačeného vzduchu, palív atď.). Toto riešenie má názov OPTIBOX. Nejde o konkrétny výrobok z katalógu, ale o myšlienku, ako vyriešiť prenosné a stanoveným požiadavkám ľahko prispôsobiteľné meranie.

Celý koncept je postavený na stavebnicovom systéme WAGO I/O SYSTEM 750. Jeho súčasťou sú aj vstupno-výstupné karty na meranie elektrických veličín a karty na spracúvanie signálov zo snímačov tlaku, prietoku, teploty a pod. Z týchto údajov získame informácie o momentálnych spotrebách, o spotrebách v závislosti od času a iných veličinách potrebných na analýzu spotreby energie.

Meracie zariadenie sa poskladá z vhodných meracích kariet v počtoch zodpovedajúcich počtu meraných veličín a z PLC podľa požiadaviek používateľa. WAGO ponúka veľmi široký výber vhodných stavebnicových komponentov vo svojom elektronickom katalógu. Viacero PLC poskytuje možnosť namerané údaje ukladať na SD kartu, prípadne prenášať ich po ethernete vhodným protokolom. Komunikáciu medzi zariadením a obsluhou možno riešiť spôsobom, ktorý najviac vyhovuje miestnym požiadavkám. Ide o spojenie so zabudovaným web serverom cez pripojené PC a možnosť používania tabletov alebo smartfónov cez sieť wifi. Priamo na zariadení môže byť zabudovaný dotykový panel alebo web panel. WAGO k tomuto riešeniu ponúka aj široký sortiment prúdových meničov a napäťových sond. Viacero typov prúdových meničov nevyžaduje pri inštalácii rozpojenie vodiča určeného na meranie prúdu.

Program do PLC sa vytvorí z už hotových podprogramov voľne prístupných na web stránke WAGO. Treba na to mať vývojové prostredie a základné skúsenosti z programovania PLC. WAGO disponuje skúsenými programátormi, ktorí sú schopní takéto riešenie pripraviť na mieru.

Spoločnosť PROELEKTRO, spol. s r. o., ktorá zastupuje značku WAGO na Slovensku pripravuje predstavenie tohto konceptu na MSV Nitra 2016, ktorý sa bude konať v dňoch 24. až 27. 5. 2016, v pavilóne M4, stánku 43. Budete tam môcť uvidieť jedno z možných riešení prenosného meracieho zariadenia spotreby energií a na mieste (ale po priamom kontaktovaní spoločnosti PROELEKTRO) získať detailné informácie, ktoré Vám v prípade záujmu umožnia takéto zariadenie zrealizovať.

www.wago.sk