Aby tento pracovný postup fungoval, každý člen radu rozvádzačov VX25, VX SE, AX a KX bude mať svoje vlastné „miesto“ v cloude EPLAN. Majiteľ má prístup k dokumentácii zariadenia a systému vrátane digitálneho dvojčaťa v cloude EPLAN prostredníctvom QR kódu na rozvádzači. Ďalšiu pridanú hodnotu môže zákazník získať tým, že umožní ostatným projektovým partnerom nahliadnuť do najnovšej dokumentácie. Pre zamestnancov v servise a údržbe to napríklad znamená, že majú jednoduchý prístup k schémam zapojenia priamo v systéme pomocou inteligentného telefónu alebo tabletu prostredníctvom integrovanej funkcie EPLAN eView. To zaisťuje rýchle riešenie problémov v prípade opráv a údržby.