"Využívaním SAB možno zohľadniť požiadavky na bezpečnosť od rôznych výrobcov zariadení v jednom, rovnakom formáte. Vďaka SAB možno vygenerovať základnú koncepciu bezpečnosti pre strojné zariadenie v lokálnom jazyku a potom ho vyexportovať do iného vývojárskeho strediska kdekoľvek na svete. Takýto prístup výrazne redukuje administratívnu náročnosť celého procesu. Mal som možnosť vidieť to nedávno na vlastné oči u jedného zákazníka v Taliansku, ktorý spolupracoval s maďarským systémovým integrátorom a výrobcom strojných zariadení z Nemecka. Všetky tieto subjekty generovali SAB údaje vo svojich rodných jazykoch a potom jednoducho prepínali medzi súbormi/jazykmi,“ uviedol David Reade, Business Development Consultant, divízia Bezpečnosť a snímače pre región EMEA v spoločnosti Rockwell Automation.

Okrem rozšírenej množiny jazykov prináša nová verzia SAB viaceré rozšírenia do bohatej knižnice bezpečnostných funkcií, prednastavených a vopred prepočítaných dokumentov týkajúcich sa návrhu, ktoré obsahujú podrobné informácie o niekoľkých metódach bezpečnosti vrátane špecifickej funkcionality, kategorizačné údaje týkajúce sa úrovne výkonu (Performance Level), ako aj súvisiace vstupné, logické a výstupné prvky, a to všetko v súlade s medzinárodnou normou EN ISO 13849-1. Dokumenty zároveň obsahujú zoznam náhradných dielov, elektrické schémy, projektové súbory SISTEMA, ako aj verifikačné a validačné postupy.

Viac informácií možno získať na uvedených stránkach: http://discover.rockwellautomation.com/safety/SAB