Rýchle zásahy do stojov:

  • pripravte pôdu pre rýchle servisné zásahy identifikáciou všetkých strojov a nástrojov štítkami priemyselnej triedy, ktoré je možné označiť čiarovým kódom s tlačiarňou Brady a umožniť tak v prípade potreby rýchly prístup k informáciám
  • vytvorte odkazy z čiarových kódov na štítkoch na schválené podrobné pokyny na údržbu konkrétneho stroja pomocou nášho softvéru alebo aplikácie LINK360
  • vytvorte panely s obrysmi nástrojov, ktoré sú používané s konkrétnym strojom alebo v danom priestore, aby ste ich mali vždy na dosah

Efektívna údržba:

  • vytvorte a aplikujte bezpečnostné značky a tabuľky pre konkrétne priestory, ktoré zreteľne informujú o rizikách a opatreniach na predchádzanie nehodám počas servisných úkonov
  • zaistite deaktiváciu prívodu energií do strojov počas údržby pomocou systému Lockout/Tagout a predchádzajte vážnym zraneniam
  • buďte pripravení rýchlo zakročiť pri náhodnom rozliatí pomocou rýchloabsorpčných riešení na odstraňovanie rozliatí, ktoré sa navyše jednoducho likvidujú

Zoznámte sa so šikovnými riešeniami od Brady a prezrite si brožúrku s fotografiami z konkrétnych situácií v oblasti údržby >>