EPLAN eStock, cloudový systém správy zariadení na platforme EPLAN, umožňuje používateľom spravovať a udržiavať údaje zo zariadení priamo v prehliadači vrátane menovitých napätí a prúdov, dátových listov a označení komponentov. K takto uloženým údajom mali používatelia prístup už vo verzii EPLAN Platforma 2023. To všetko uľahčuje spoluprácu, skracuje čas koordinácie práce a odstraňuje nekontinuitu údajov. Údaje sú teda konzistentnejšie a kvalitnejšie zvlášť preto, že nie je treba niekoľko dátových vstupov. To sa odráža aj vo vyššej kvalite projektu, pričom sa berú do úvahy všetky požadované normy.

Novinka: integrácia s EPLAN Data Portal

Teraz bolo pridaných niekoľko zásadných inovácií: zariadenie možno ľahko importovať z databázy EPLAN Data Portal do firemnej databázy EPLAN eStock. Pri prvých stlačeniach klávesov na uloženie údajov používatelia vidia všetky zariadenia vo svojej vlastnej databáze aj všetky zariadenia relevantné pre vyhľadávanie v EPLAN Data Portal. Používatelia potom môžu otvoriť požadované zariadenie v rovnakom okne a v prípade, že ešte nebolo importované, importovať ich jedným alebo dvoma kliknutiami do svojej firemnej databázy. Keď sú položky prenesené z EPLAN Data Portal do EPLAN eStock, softvér najskôr vytvorí návrh. To znamená, že skôr schválené údaje zo zariadenia nie sú automaticky prepísané, ale uloženie nových údajov musí byť aktívne potvrdené, t. j. akceptované používateľom. Používatelia tak môžu pridávať údaje alebo vykonávať zmeny návrhu pred jeho schválením a použitím zariadenia v projekte.

EPLAN Platforma 2024 – rýchlejší prístup k údajom

Ďalšou praktickou výhodou je, že používatelia majú vďaka novej priamej integrácii do EPLAN Data Portal prístup k viac ako 1,5 milióna dátových súborov zariadení priamo z EPLAN eStock. Výrobcovia komponentov, ktorí sa podieľajú na EPLAN Data Portal, do neho priebežne nahrávajú nové alebo aktualizované údaje a množina údajov zo zariadení neustále rastie. Vývojári EPLAN tiež venovali pozornosť efektivite pri používaní údajov z cloudu a systém do lokálneho počítača sťahuje iba zmeny údajov od posledného prístupu k eStock, čo výrazne urýchľuje prístup k údajom. Ďalším prínosom pre používateľov je tiež zvýšenie výkonu – vo verzii EPLAN Platforma 2024 je možné rýchlo a ľahko prepínať medzi zdrojom miestnej databázy a katalógom eStock založeným na Cloude EPLAN. To používateľom šetrí čas a uľahčuje použitie údajov.

Lepšia spolupráca medzi oddeleniami

EPLAN eStock, centralizovaný systém správy údajov zo zariadení v cloude, zjednodušuje spoluprácu medzi oddeleniami. Za dostupnosť údajov je vždy zodpovedná spoločnosť alebo používateľ, ktorí sami určujú kvalitu a úroveň prístupu. Štandardy je možné ľahko a komplexne implementovať prostredníctvom riadenia prideľovaných práv. Prístup k centralizovanej správe zariadenia v cloude je k dispozícii používateľom EPLAN s predplatenou licenciou pre verziu EPLAN Platforma 2023 a 2024 bez ďalších nákladov.

Viac informácií