Tým vám pomôže splniť požiadavky na úrovni vlastností (Performance Level – PL) pre strojové zariadenia, ktoré sú definované globálnou normou EN ISO 13849-1.

SAB v súčasnosti umožňuje zjednodušiť tieto procesy:

  • identifikovanie požadovaných bezpečnostných funkcií,
  • výber bezpečných vstupných, výstupných a logických zariadení,
  • výpočet dosiahnutej výkonnosti systému,
  • identifikovanie a znázornenie potenciálne nebezpečných prístupových bodov,
  • znázornenie pevných a pohyblivých ochrán,
  • tlač výkresov usporiadania strojov.

http://marketing.rockwellautomation.com/safety/cs/Safety_Automation_Builder