Použité mikrooptické prvky majú veľkú optickú presnosť. Uvedené snímače sú ideálne buď tam, kde je na ich inštaláciu málo miesta, alebo na umiestnenie na pohyblivých strojných súčiastkach, ako sú uchopovacie zariadenia robotov, kde je rozhodujúca ich malá hmotnosť. Snímače sa skladajú z odolných senzorov v kovovom kryte a z oddelených prevodníkov, ktoré môžu byť umiestnené mimo prostredia prevádzky. Bezpečný prenos signálov medzi senzorom a prevodníkom zabezpečujú vysoko flexibilné káble. Tieto snímače sú preto technickou alternatívou k snímačom s optickými vláknami.

A výhoda navyše: na prevodníku sa nachádza ergonomický indikátor stavu a ovládacie prvky. Hlavica s fotoelektrickými senzormi má rozmer len pár milimetrov, napriek tomu má nielen vynikajúce technické parametre, ale aj ďalšie prednosti. Vďaka modularite môže používateľ vždy rýchlo nájsť ideálne a cenovo výhodné riešenie. Nezáleží na tom, či ide o detegovanie pozície malých súčiastok, identifikovanie a počítanie určených objektov alebo určovanie polohy hladiny napenených tekutín. Sortiment produktov zahŕňa difúzne snímače, optické závory, snímače do vysokého vákua, vidličkové závory, ale tiež presné hadicové snímače určené napr. pre detekciu kvapalín a bublín.

www.balluff.sk