Zároveň vďaka jednotnému dizajnu redukuje mapp aj celkové náklady na servis a údržbu softvéru. Keď ide o konštruovanie nových strojov a systémov, vývoj softvéru sa stáva čoraz dôležitejším faktorom z pohľadu času aj nákladov. Napriek tomu sa obrovský podiel tejto práce vynakladá na programovanie základných funkcií ako manažment (nahrávanie a editácia) receptúr – mapp eliminuje tieto opakujúce sa programové úlohy pre vývojárov poskytovaním prekonfigurovaných blokov, ktoré sa ľahko používajú a sú už otestované. Programátori sa potom môžu sústrediť na ich hlavnú úlohu: implementovať hlavné strojové alebo systémové funkcionality do aplikačného softvéru (zamerať sa na know-how).

Bloky mapp sú integrované do B&R Automation Studia. To znamená, že každý vývojár, ktorý používa Automation Studio, môže implementovať bloky mapp, a tak zaistí, že jeho práca bude ľahšia a aplikačný softvér čistejší. Konečné výsledky hovoria samy za seba: nárast funkcieschopnosti strojov, menšie náklady na údržbu a oveľa jednoduchšia tímová spolupráca.

www.br-automation.com