IFS, globálny poskytovateľ podnikových riešení, oznámila, že spoločnosť SOTAX, popredný svetový dodávateľ testovacieho vybavenia pre farmaceutický priemysel so sídlom vo Švajčiarsku, začne implementáciu IFS Applications™ 10, aby mohla optimalizovať svoje globálne obchodné procesy.

Spoločnosť SOTAX so sídlom v meste Aesch neďaleko švajčiarskeho Bazileja je súčasťou prvej vlny komerčných zákazníkov, ktorí implementujú IFS Applications 10, ktoré boli uvedené v máji v rámci IFS World Conference v Atlante. Pomocou tohto nového softvéru bude môcť spoločnosť SOTAX optimalizovať svoje globálne obchodné procesy a následne zvýšiť produktivitu a transparentnosť naprieč celou skupinou spoločností.

Po dôkladnom zhodnotení niekoľkých dodávateľov a riešenia sa spoločnosť SOTAX rozhodla pre IFS Applications 10, ktoré najlepšie spĺňali jej požiadavky. V rámci prípravného projektu boli posúdené najdôležitejšie požiadavky a následne bolo stanovené riešenie a postup implementácie. IFS Applications nielenže nahradia súčasné ERP riešenie spoločnosti SOTAX, ale zároveň integrujú veľký počet procesov, ktoré bolo predtým nutné spravovať pomocou doplnkových softvérových riešení.

Riešenie spoločnosti IFS pokryje všetky oblasti podnikania vrátane konštrukcie, riadenia dodávateľského reťazca, výroby, riadenia akosti, predaja a služieb, údržby, riadenia služieb, účtovania a ľudských zdrojov. Spočiatku bude riešenie implementované v pobočkách vo Švajčiarsku, Nemecku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Taliansku, Českej republike, Spojených štátoch amerických, Kanade a Číne. Neskôr sa plánuje nasadenie IFS Applications 10 do pobočky spoločnosti SOTAX v Indii, čím sa riešenie IFS stane centrálnou podnikovou platformou skupiny.

Guido Zumstein, výkonný riaditeľ spoločnosti IFS vo Švajčiarsku, dodal: „Podpora spoločností v high-tech priemysle pri optimalizácii ich obchodných procesov je jednou z hlavných kompetencií spoločnosti IFS. V IFS Applications 10 sa nám podarilo znovu rozšíriť rozsah funkcií pre odvetvie high-tech výroby. Skutočnosť, že si nás tento strategicky dôležitý zákazník vybral, je dokladom toho, že sme na správnej ceste a naše investície sú účelné.“

Viac informácií o tom, ako spoločnosť IFS podporuje firmy v high-tech výrobe, nájdete tu: www.ifsworld.com/sk/industries/high-tech-manufacturing/.

O spoločnosti SOTAX

Spoločnosť SOTAX je jedným z popredných a úspešných dodávateľov testovacieho vybavenia pre farmaceutický priemysel. Spoločnosť SOTAX bola založená v roku 1973 vo Švajčiarsku a v súčasnosti má pobočky a predajných partnerov na celom svete. Viac informácií: www.sotax.com