Poskytovatelia logistických služieb Geis a Quehenberger sa takmer dokonale dopĺňajú, a to tak z geografického hľadiska, ako aj z hľadiska výkonnosti. Obe spoločnosti pôsobia v príbuzných oblastiach podnikania, ale väčšinou v rôznych krajinách. Okrem hlavných trhov v Nemecku a Rakúsku upevňuje skupina spoločností svoju prítomnosť predovšetkým v strednej a juhovýchodnej Európe. Logistické služby, ktoré sú ponúkané zákazníkom, siahajú od cestnej nákladnej dopravy a zmluvnej logistiky až po leteckú a námornú prepravu – vrátane špecializovaných distribučných sietí, napríklad pre módu, ako aj ďalších sofistikovaných odvetvových riešení.

S celkovým počtom približne 10.000 zamestnancov na 200 pobočkách v 13 krajinách a obratom približne 2 miliardy eur sú spoločnosti popredným logistickým hráčom na svojich trhoch. Krajinské organizácie v Rusku, Bielorusku, Kazachstane a na Ukrajine sú z prevzatia vylúčené. Tieto spoločnosti boli v roku 2022 vyčlenené zo spoločnosti Augustin Quehenberger Group do samostatnej holdingovej spoločnosti CF Logistics.      

Vytúžené partnerstvo s jasným cieľom: Rast

Kúpou podielov spoločnosti Quehenberger uskutočnila skupina Geis najväčšiu akvizíciu vo svojej firemnej histórii.

„Chceme aktívne využiť zaujímavé možnosti rastu na trhu juhovýchodnej Európy“, povedali Hans-Wolfgang Geis a Jochen Geis, konatelia skupiny Geis. „Okrem zamerania sa na organický rast sme diskutovali o rôznych možnostiach akvizícií. Rozhovor o našich cieľoch so spoločnosťou, s ktorou sa už roky priatelíme, bol jednoznačne preferovanou možnosťou. Naše spoločnosti spolupracujú už desať rokov. Poznáme sa veľmi dobre, máme podobné firemné kultúry a úplnú zhodu v strategických perspektívach. Preto sme veľmi radi, že sa táto transakcia podarila.“

Kúpou podielov spoločnosti Quehenberger urobila skupina Geis významný krok vpred vo svojej stratégii realizovať rýchly rast nielen na doteraz obsadených trhoch, ale aj v celej juhovýchodnej Európe.

Spoločnosť Quehenberger s rekordným obratom

Za posledných 15 rokov sa spoločnosť Quehenberger rýchlo rozvíjala. „V roku 2009 sme prevzali spoločnosť LKW Augustin s obratom 90 miliónov eur,“ vysvetľuje Fürstaller, „o rok neskôr sme odkúpili časti bývalej skupiny Quehenberger a obnovili sme značku. Odvtedy zaznamenávame neustály rast. V minulom roku 2022 sme dosiahli rekordný obrat vo výške približne 650 miliónov eur. Na niektorých trhoch si udržiavame vedúce postavenie na trhu. V úzkej koordinácii so skupinou Geis teraz využijeme kompetencie a synergie na rýchle rozšírenie podnikania.“

To najlepšie z oboch: Spojené sily a hustejšia sieť

V budúcnosti budú spoločnosti Geis a Quehenberger spájať svoje silné stránky a pokračovať v zlepšovaní svojich služieb tak, aby v rámci oboch spoločností bolo využité to najlepšie ako štandard pre všetky procesy.

Z toho budú profitovať predovšetkým zákazníci: Získajú nielen prístup k podstatne väčšej sieti, ktorá sa tiahne od Luxemburska po Čierne more a od Baltského mora po Stredozemné more. Ešte dôležitejšie sú moderné, udržateľné a efektívne logistické riešenia v celom dodávateľskom reťazci, ktoré spoločnosti Geis a Quehenberger realizujú spolu so svojimi zákazníkmi ako silní logistickí partneri. To zahŕňa aj vysoký stupeň digitalizácie, využívanie umelej inteligencie a automatizácie.

 „V týchto oblastiach môžeme v budúcnosti spoločným prístupom znížiť investičné náklady“, hovorí Rodolphe Schoettel, finančný riaditeľ spoločnosti Quehenberger Logistics. Spoločnosť Quehenberger sa považuje za priekopníka v odvetví, pokiaľ ide o digitalizáciu a automatizáciu, zatiaľ čo skupina Geis dosiahla vysokú úroveň efektívnosti a udržateľnosti svojich služieb – čo je optimálna východisková situácia na to, aby mohla logistiku ďalej rozvíjať perspektívnym spôsobom.

„Naša snaha o úspešný a udržateľný strategický rast a ďalší rozvoj hodnoty a efektívnosti spoločností je na 100 percent v súlade so snahou skupiny Geis“, hovorí Schoettel.

„Sme finančne zdraví a nezávislí, máme rýchle rozhodovacie procesy v našej stredne veľkej podnikovej kultúre a na základe toho ponúkame našim zákazníkom vynikajúce logistické riešenia“, zhrnuli Hans-Wolfgang Geis a Jochen Geis. „Silné operatívne jednotky, efektívnosť, kvalita a udržateľnosť v praxi sú naším spoločným cieľom.“

Transakcia podlieha schváleniu protimonopolnými orgánmi. Strany sa dohodli, že kúpnu cenu nezverejnia.

https://geis-group.eu/