V súlade s týmto menovaním spoločnosť InfoConsulting zvyšuje počet svojich pracovníkov o 50% na takmer 200 zamestnancov v celom regióne. Títo odborníci sa budú nielen starať o existujúcich zákazníkov, ale budú sa tiež podieľať na plánovanom raste v nasledujúcich rokoch.

Miroslaw Kaminski, generálny riaditeľ spoločnosti InfoConsulting, povedal: "Sme hrdí na to, že sme boli spoločnosťou IFS vybraní za jej hlavného partnera v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Na základe našich dlhoročných skúseností vieme, že v rámci implementácie IFS Applications dokážeme zákazníkom dodať skutočnú pridanú hodnotu a teším sa na ďalších nových zákazníkov a zaujímavé projekty v nasledujúcich rokoch.“

Marcin Taranek, výkonný riaditeľ spoločnosti IFS pre Východnú Európu a Strednú Áziu, dodal: "Zákazníci sú základom nášho podnikania. Ovplyvňujú spôsob, ako IFS svoje riešenia vyvíja i akým spôsobom tieto riešenia implementujeme, udržiavame a rozvíjame. Vďaka spoločným základným hodnotám, overeným skúsenostiam a cielenému zameraniu na IFS preukazovala dlhodobo spoločnosť InfoConsulting akým je neoceniteľným partnerom podporujúcim rast značky IFS v regióne. IFS bude aj naďalej poskytovať spoločnosti InfoConsulting prístup ku všetkým informáciám a znalostiam, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre poskytovanie špičkových služieb zákazníkom. "

O spoločnosti InfoConsulting

Spoločnosť InfoConsulting bola založená v roku 1999 ako poradenská spoločnosť a od roku 2010 sa zaoberá implementáciami ERP systémov. Od roku 2010 je tak isto partnerom spoločnosti IFS a ponúka na trhu produkt IFS Applications a súvisiace implementačné a poimplementačné služby. V roku 2018 získala ocenenie IFS Innovative Partner of the Year pre región EMEA.

Spoločnosť zamestnáva takmer 140 pracovníkov, vrátane početného a skúseného tímu konzultantov, a implementovala IFS Applications v mnohých podnikoch v Poľsku najmä v odvetví výroby a utilít. Spoločnosť pôsobí po celom Poľsku s pobočkami vo Varšave, Krakove, Katoviciach a Poznani.

Spoločnosť InfoConsulting si zakladá na svojej schopnosti rásť a rozširovať sa v súlade s vývojom požiadaviek svojich zákazníkov. Jej skúsenosti, pokročilé znalosti informačných technológií a hlboké porozumenie súčasnému komplexnému trhu podnikových aplikácií zabezpečili, že je lídrom na trhu v oblasti podnikových analýz, návrhu riešení a ich implementácie.