MV – TPS slúži na reguláciu 4160V elektrických ohrievačov na ohrev potrubia ropy a zemného plynu, kotlov a ďalších aplikácií
v procese. Tento odolný riadiaci modul riadi proces digitálne (fázovým riadením) alebo prechod nulou. Je určený pre všetky typy odporových záťaží (regulácia teploty ohrievača atď.) až do 300 A pri napätí 4 160 – 6 600 V.

Zákazníci z oblasti výroby elektrickej energie, petrochémie, distribúcie plynu a ropy, ako aj iných priemyselných procesov budú mať možnosť zhodnotiť výhody riadenia pomocou nového modulu MV – TPS. Použitie polovodičových spínacích prvkov na riadenie elektrického kúrenia v teplárenstve bolo až doteraz obmedzené na systémy nízkeho napätia. Spínacie stýkače na vysoké napätie boli jedinou schodnou možnosťou regulácie takýchto procesov. Nový polovodičový regulačný modul MV – TPS umožňuje používateľom prejsť z nízkeho napätia na vysoké.

To znamená nižšie náklady a menšiu veľkosť a hmotnosť ohrievača. Výhody MV – TPS oproti tradičnému ovládaniu stýkačom sú optimálne riadenie vyhrievacích telies, presná a rýchla regulácia tepla, ochrana systému počas prevádzky a dlhodobá spoľahlivá prevádzka.

Firma SOLCON patrí medzi popredných svetových výrobcov NN a VN softštartérov a riadiacich modulov. Ponúka až 48 MW riadenie s 11 kV napájaním.

www.s-d-a.sk