Foto zľava do prava: Talat Yacoub, general manager Yacoub Automation GmbH; Markus Schyboll, CEO Murrelektronik GmbH

Spoločné využitie potenciálu vo výskume a v inžinieringu dovolí spoločnosti Murrelektronik zvýšiť svoju odbornosť v kľúčových oblastiach Industry 4.0. Čas realizácie inovácií sa vďaka zvýšenej kapacite vo vývoji ešte viac zvýši. Zákazníci, ktorí majú záujem o implementáciu riešení založených na smart automatizáciách, získajú spoluprácou prístup k inovatívnym produktom, schopným zlepšovať a optimalizovať inštalačné riešenia. Previazanie kľúčových kompetencií navyše otvorí nové príležitosti vstupu na nové trhy.

„Úzka spolupráca so spoločnosťou Yacoub pôsobiacou v priamom susedstve campusu Fraunhoferovho inštitútu v Berlíne posilní naše výskumné a rozvojové aktivity v Nemecku,“ hovorí Markus Schyboll, riaditeľ spoločnosti Murrelektronik GmbH.

www.murrelektronik.com