Jedno zariadenie je schopné vytvoriť kompletnú bezdrôtovú sieť. Ak máte zariadenia, ktoré nemôžu byť pripojené do bezdrôtovej siete štandardným spôsobom, môžete použiť WGB režim. Vďaka použitiu Stratix 5100 vo funkcii mostu prepájajúceho zariadenia je možné pripojiť až 19 IP adries a zároveň poskytnúť bezdrôtové pripojenie pre klientov s pevným káblovaním, ktorý využívajú TCP/IP pripojenie, akým je aj zbernica EtherNet/IP. Toto prispôsobiteľné riešenie umožňuje ľahkým spôsobom sprístupniť dôležité výrobné údaje v sieti s roznorodými zariadenie vybevenými vzdialeným prístupom. To umožňuje skrátiť čas návrhu a prevádzkové náklady vďaka prepojenie strojov a zariadení do priemyselnej riadiacej siete.

Stratix 5100 vďaka využívaniu technológie Cisco IOS poskytuje prvotriedny výkon a možnosti nastavenia. Vďaka zásobníku pre komunikačnú zbernicu Ethernet/IP zabudovanému do firmvéru prístupového bodu možno tento veľmi jednoducho prepojiť s platformou spoločnosti Rockwell Automation Integrated Architecture®. Takto je možné zo Stratix 5100 získať podrobné informácie, odoslať ich do Studio 5000 Automation Engineering and Design Environment™, čo pomáha pri rozhodovaní operátorov a technikov. Zariadenia v úlohe prístupového bodu používa pre komunikáciu bezdrôtový protokol 802.11 a/b/g/n, je úplne autonómny z hľadiska presmerovávani akomunikácie a nevyžaduje regulátor bezdrôtovej siete LAN.

www.rockwellautomation.cz