Vnútorná konštrukcia ramena ponúka nielen jednoduché oddelenie dátových a napájacích káblov, ale aj dostatočný prierez na káble s vopred zmontovanými koncovými konektormi až do rozmeru 17 x 59 mm. K dispozícii sú rôzne možnosti na vstup a vedenie káblov, pričom používateľ sa k nim ľahko dostane cez odnímateľný bočný panel. Aby sa dosiahla maximálna možná bezpečnosť obsluhy, všetky komponenty oporného ramena majú automatické a trvalé vyrovnávanie potenciálu. Ramená zostávajú bezpečné v akejkoľvek požadovanej pracovnej polohe.

Pomocou online konfigurátora možno zrealizovať nielen návrh ramena, ale vypočítať aj jeho nosnosť a rozmery. Výstupom je zoznam jednotlivých komponentov, CAD údaje a objednávkový formulár. Aplikácia prevedie používateľa cez logickú postupnosť krokov až k finálnemu systému.

Online konfigurátor systému oporných ramien Rittal.

Pozrite si krátke video o možnostiach systému CP 60/120/180.